محسن رضایی به بیمارستان منتقل شد


به گزارش خبرگزاری ایلنا، محسن رضایی معاون مالی رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید دبیر سابق مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام در لحظه به یکی اجتناب کرده اند بیمارستان های تهران منتقل شد.

اجتناب کرده اند توضیحات بستری شدن رضایی در بیمارستان تاکنون دانش روشنی آشکار نشده است.

رضایی پیش اجتناب کرده اند تصدی سمت معاونت مالی رئیس جمهور در مقامات سیزدهم سمت فرماندهی کل سپاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دبیری مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام را برعهده داشت.

انتهای پیام