محمود احمدی نژاد: حضرت ابراهیم کرد بود و حضرت زرتشت آذربایجانی!


محمود احمدی نژاد در اظهارات اخیر خود عنوان کرد که ابراهیم خلیل الله کرد و آشو زرتشت آذربایجانی است.

اخبار آنلاین

انتهای پیام

پست های مشابه