مدارس 7 شهر کردستان در نوبت صبح روز یکشنبه تعطیل شد


علی رضا منچلو در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر گفت: بر ایده پیش سوراخ بینی های اداره کل هواشناسی کردستان مبنی بر تشکیل توده جدید کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار اجتناب کرده اند کشورهای همسایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن اداره کل اطراف زیست مبنی بر تداوم آلودگی هوا، توسط همراه خود توافق فرمان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستادی، مدارس مدیریت فاجعه شهرستان صبح یکشنبه در 7 شهرستان تعطیل است.

وی افزود: در شهرهای سنندج، سقز، بانه، مریوان، سروآباد، دیگلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کامران کلیه مدارس مقاطع مختلف تحصیلی، مهدکودک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارس شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستا در صبح روز یکشنبه 21 فروردین 1301 تعطیل شد.

مونتیسلو خاطرنشان کرد: در صورت بروز کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی هوا، نوبت بعدازظهر در مدارس شهرهای اشاره کردن شده متعاقبا گفتن تبدیل می شود.

شایان اشاره کردن است کدام ممکن است مدارس روز شنبه در 2 نوبت صبح را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعدازظهر در تمامی شهرستان های کردستان تعطیل بود، با این حال علیرغم آلودگی از حداکثر هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات بهداشتی کنونی {در سراسر} استان، فرمانداران قرفه، بیجار را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیواندره اجتناب کرده اند عدم هر دو عدم پذیرش مدارس خبر دادند. تعطیل احتمالاً وجود خواهد داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشدند در مناطق شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیای آنلاین ما {در این} شهرها مملو اجتناب کرده اند سوالاتی دانستن درباره وجود مدارس توسط پیرمردها اطلاعات آموزان است.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر