مدافع تیم ملی به زوج الاهلی و ایران در قلب خط دفاعی سبزپوشان دوحه پیوست


به گزارش فارس، با اعلام الاهلی قطر شجاع خلیل زاده، مدافع ایرانی فصل گذشته الریان با عقد قراردادی به سبزپوشان دوحه پیوست.

قرارداد مدافع تیم کشورمان با این باشگاه قطری یک ساله است. محمدحسین کنعانی زادگان دیگر مدافع ایرانی تیم الاهلی است.