مدیرکل خانه تئاتر انتخاب شد


به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، جلسه هیات مدیره مرکزی برای انتخاب مدیرکل جدید خانه تئاتر روز شنبه 10 مردادماه با حضور اکثریت اعضا برگزار شد. هیئت مدیره مرکزی

در پایان این جلسه که پس از جلسات متعدد در هفته های اخیر برگزار شد، مقصود نعیمی ذاکر از بین نامزدهای پیشنهادی به عنوان مدیرعامل جدید انتخاب و انتخاب شد.

مقصود نعیمی ذاکر در سال 1338 در تهران به دنیا آمد و تحصیلات اقتصادی گرفت. در سال 1360 مدیریت کتاب های شکوفه را در انتشارات امیرکبیر بر عهده گرفت. سپس نعیمی ذاکر به گروه کودک و نوجوان شبکه اول و سپس به گروه ادبی و هنری شبکه دوم رفت و پس از مدتی به عنوان مدیر گروه کودک و نوجوان به فعالیت فرهنگی و رسانه ای پرداخت. کانال دوم. پس از آن سرپرستی مرکز صبا را بر عهده گرفت و به فعالیت خود در زمینه تولید انیمیشن ادامه داد و در عین حال مشاور مدیر شبکه آموزشی نیز بود.

نعیمی ذاکر مدتی به عنوان معاون مشاور رادیویی در زمینه ایجاد شبکه رادیویی کودک و نوجوان فعالیت کرد و در تمام فعالیت های رسانه ای خود مدیر مسئول انتشارات لور لک و رهبری انتشار اکثر آثار کودک و نوجوان را بر عهده داشت.