مذاکرات برجام به بن بست نرسید


به گزارش ایسنا، سید رسول موسوی در توئیتی در پاسخ به جوزپ بارل، وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا که گفته بود مذاکرات برجام متوقف شده است.

“یک انسان عاقل در یک سوراخ دو بار گاز نمی گیرد! بر خلاف گفته آقای بورل، من معتقدم که مذاکرات برجام به بن بست نرسیده است، اما آنچه مذاکرات را به بن بست می کشاند، تلاش سیاسی برای نگه داشتن ایران است. در آژانس با وجود بازگشت به شرایط سال 2015. بازگشت به برجام، بله، ایجاد فرصت برای صهیونیست ها، هرگز.