مراجعه به اداره ثبت برای ثبت آخرین آدرس محل سکونت


به گزارش ایسنا، هاشم کارگر معاون وزیر کشور در خصوص ابلاغ تغییر نشانی ایرانیان به سازمان ثبت احوال گفت: همچنین مصوبه کارگروه اجرایی فناوری اطلاعات دولت در سال 1396: همه مردم موظفند مراتب را به سازمان ثبت احوال اعلام کنند. محل سکونت محل جدید و آدرس اعضای خانواده آنها حداکثر تا 20 روز پس از نقل مکان، صرف نظر از اینکه محل سکونت جدید آنها ملکی یا اجاره ای است.

امکان تغییر آدرس به صورت مجازی و در کمتر از 5 دقیقه

وی در ادامه درباره نحوه ارتباط برای اعلام آدرس گفت: همه افراد می توانند آدرس جدید خود را به صورت رایگان در درگاه اینترنتی NCR.IR ثبت کنند. این پورتال از طریق مرورگر تلفن همراه نیز در اختیار افراد قرار می گیرد. هیچ محدودیت زمانی وجود ندارد و می توانید در هر زمانی از شبانه روز از آن بازدید کنید.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه صرفاً با تغییر آدرس از طریق درگاه مذکور در کمتر از 5 دقیقه آدرس جدید ثبت می شود، افزود: تمامی دستگاه های خدمات رسان موظف به استفاده از خدمات ثبت احوال هستند. بنابراین، آخرین آدرس افراد، یعنی آدرس فعلی محل زندگی آنها و موجود در پایگاه داده ثبت نام حیاتی، به عنوان آدرس افراد به ارائه دهندگان خدمات گزارش می شود.

بیش از 180 هزار نفر آدرس جدید ثبت کرده اند

به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، کارگر با بیان اینکه تاکنون بیش از 180 هزار نفر آدرس جدید خود را در این درگاه ثبت کرده اند، افزود: در مدت زمان تعیین شده (بیست روز) اقدام کنید.