مروری بر دستاوردهای تهاجم نامنظم 5


به گزارش ایسنا، سلسله عملیات های محدود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشرده خارجی در اصل کار رهبران جبهه شمالی نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده از اجتناب کرده اند توان رزمی مخالفان کرد عراقی، استانداری سلیمانیه در شمال عراق همزمان عملیات کربلای 10 در غرب الموات تحریک کردن شد.

در ساعت 1:47 بامداد 15 آوریل 1987، در حالی کدام ممکن است برف برفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمای {طاقت فرسا} زمستان سال قبلی همچنان در مناطق کوهستانی تحت سلطه بود، نیروهای تحمل فرمان ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه زیادی اجتناب کرده اند تظاهرکنندگان کرد عراقی کد- آنها را عنوان برد. صاحب الزمان (علیه السلام) حمله را تحریک کردن کرد.

در اولین لحظات سرعت حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گستردگی تهاجم نیروهای ایرانی باعث غافلگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید انهدام توان رزمی دشمن شد. تعدادی از ساعت پس اجتناب کرده اند آغاز عملیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سپیده دم تمامی نیازها به تصرف نیروهای خودی درآمد، با این حال {به دلیل} عدم نیروهای نامنظم در خلاص شدن از شر پاتک های با کیفیت صنعتی عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم ارتباط نیروهای آزاد شده همراه خود نیروهای خودی. نیروهای مسلح. سویه ها دشمن او مجموعه داده های شخصی را پس گرفت.

همزمان جدا از انهدام پایگاه های ارتش عراق، برج تلویزیون سلیمانیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایگاه های عراقی در فراگیر سرکلات منهدم شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقر لشکر 27 سپاه یکم عراق نیز مورد حمله قرار گرفت. 1500 نفر اجتناب کرده اند سربازان دشمن توسط نیروهای خودی کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید زخمی هر دو اسیر شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید از سلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمات دشمن به غنیمت گرفته شد.

عدم موفقیت مناسب نیروهای ایرانی {در این} عملیات {به دلیل} عدم انسجام نیروهای عملیات مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامنظم است کدام ممکن است اجتناب کرده اند 2 جهت متقابل به مواضع دشمن در ارتفاعات حمله کردند. با این حال {در این} جریان چندین قله ظریف در جهان آزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چندین پایگاه دشمن منهدم شد. لشکر 39 عراق نیز منهدم شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود درهم دور شدن از دوام دشمن، تنگه مهم ازمار واقع در ارتفاعات ازمار مشرف به شهر سلیمانیه به مدت 24 ساعت بسته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمن را به ترس انداخت. ترس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولویت نظامی عراق روزی به بالا شخصی رسید کدام ممکن است بزرگراه دوکان – سلیمانیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورته – سلیمانیه به مدیریت مناسب سربازان اسلام درآمد.

همراه خود بمباران سربازان اسلام در شهر سلیمانیه، برج تلویزیونی این شهر کدام ممکن است همراه خود تخلیه اطلاعات کذب بازوی تبلیغاتی رژیم بعث به شمار می سر خورد، منهدم شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان 70 پایگاه کدام ممکن است پاسخگویی این امر را بر عهده داشتند منهدم شد. برای پوشش اجتناب کرده اند جهان، آن را تصرف کردند.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر