مسئله برداشتن انگشت عالی شهروند در تهران دستگیر شدبه گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، رئیس پلیس ایمنی نهایی تهران غول پیکر اجتناب کرده اند دستگیری 2 مسئله نبرد در نتیجه برداشتن عضو یکی اجتناب کرده اند ساکنان در محله امامزاده حسن خبر داد.

سرهنگ پیام کاوانی در تشریح عمیق این خبر ذکر شد: اواسط ماه قبلی خبری مبنی بر نبرد عده ای اراذل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوباش در محله امام زاده الحسن (علیه السلام) به انگشت ما رسید کدام ممکن است {به دلیل} اهمیت موضوع، به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در تجزیه و تحلیل میدانی خاص شد آن دسته اجتناب کرده اند {افرادی که} سابقه اراذل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوباش داشتند بر اوج عالی حساب خصوصی همراه خود گاری حاوی شدند کدام ممکن است {در این} اتصال یکی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی دچار معلولیت شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط اجزا اورژانس به اورژانس منتقل شد. بیمارستان.”

سرهنگ کاوانی همراه خود ردیابی به اینکه متهم در گذشته اجتناب کرده اند رسیدن ماموران اجتناب کرده اند محل متواری شده بود، تصریح کرد: همراه خود انجام اقدامات در یک روز واحد زمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رصد اطلاعاتی، مخفیگاه 2 تن اجتناب کرده اند عاملان بی نظیر این نبرد در حوالی محله الفلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حوالی محله الفلاح تعیین شد. این اشخاص حقیقی در صبح روز 20 فروردین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن پس اجتناب کرده اند تعدادی از ساعت تعقیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت، در 2 عملیات به صورت جداگانه دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پلیس ایمنی نهایی منتقل شدند.

رئیس پلیس ایمنی نهایی استان تهران همراه خود دقیق اینکه هر 2 متهم پس اجتناب کرده اند اعتراف به ارتکاب جنایت وارده به دادسرا راه اندازی شد شدند، خاطرنشان کرد: امتحان شده برای دستگیری سایر عاملان این پرونده همچنان در اصل کار پلیس قرار دارد.

انتهای پیام/