مسجد الاقصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسجد قدس جاده بنفش ما هستند


به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری آناتولی، ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه ذکر شد: آرزو می کنم بگویم کدام ممکن است ما از نزدیک حوادث رخ داده در مسجد الاقصی را محکوم می کنیم.

وی افزود: مایلم تاکید کنم چون آن است رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کشورمان ذکر شد، مسجد الاقصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدس جاده بنفش ما هستند.

دیروز نیروهای اسرائیلی در حالی کدام ممکن است نمازگزاران حضور داشتند به مسجد الاقصی حمله کردند کدام ممکن است دهها فلسطینی را مجروح را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک دسته کامل نفر را دستگیر کردند.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر