مصطفی حائری زاده اجتناب کرده اند پیشکسوتان نهضت انقلاب اسلامی درگذشت


به گزارش ایسنا به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی حزب موتلفه، حاج مصطفی حائری زاده اجتناب کرده اند مبارزین همراه خود سابقه ای بود کدام ممکن است اجتناب کرده اند جوانی پا به بخش کشتی همراه خود استبداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوچی گذاشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تعیین کنید گیری نهضت انقلاب اسلامی به مدیریت امام خمینی(ره) در کنار همراه خود تولید دیگری اعضای موتلفه اسلامی، کشتی همراه خود رژیم را {دنبال کرد}.

آن مرحوم پس اجتناب کرده اند پیروزی انقلاب اسلامی ورزش تشکیلاتی شخصی را در حزب جمهوری اسلامی پی گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این عضویت در شورای مرکزی در بخش های اجرایی آن نیز ایفای مسوولیت کرد.

پس اجتناب کرده اند تعطیلی حزب جمهوری اسلامی، در دوباره کار کردن موتلفه اسلامی عملکرد انتقادی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جایگاه های مختلفی چون عضو موسس، عضو هیات نظارت، عضو شورای مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز ورزش در بخش های مختلف اجرایی حزب موتلفه اسلامی مثمر ثمر بود.

همراهی همراه خود دیده بان انقلاب شهید سید اسدالله لاجوردی در جایگاه های مختلف مسوولیتی آن شهید بزرگوار، اجتناب کرده اند تولید دیگری بخش های خدمت رسانی مرحوم حائری زاده بود.

حزب موتلفه اسلامی درگذشت این یار دیرین انقلاب، امام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت را به رهبرمعظم انقلاب، دوستان، همرزمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار آن مرحوم آسایش عرض نموده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای آن فقید سعید اجتناب کرده اند درگاه خداوند متعال علو درجات مسالت می نماید.

مراسم تشییع را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدفین آن مرحوم ساعت 10 صبح روز سه شنبه 13 اردیبهشت 1401  در قطعه 21 بهشت زهرا(س) برگزار خواهد بود.

مراسم بزرگداشت آن فقید سعید نیز روز جمعه 16 اردیبهشت اجتناب کرده اند ساعت 30/10 به همان اندازه 12 در مسجد الغدیر واقع در بلوار میرداماد تهران برگزار می گردد.