معاون رئیس اخوان المسلمین مصر به حبس ابد محکوم شد


جیب دادگاه زندان مصر محمود عزت، معاون رئیس اخوان المسلمین را به اتهام “نزدیک به مرزهای شرقی” به حبس ابد محکوم کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند الجزیره، مشاور 78 ساله اخوان المسلمین مصر برای سومین بار {به دلیل} آنچه در رسانه ها شناخته شده به عنوان تهاجم به مرزهای شرقی شناخته تبدیل می شود، به حبس ابد محکوم شد.

محمود عزت اواخر سال قبلی برای دومین بار به اتهام «تبانی همراه خود حماس» به حبس ابد محکوم شد.

او علاوه بر این به انگشت از گرفتن در ترور هشام برکات، دادستان مصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتن سربازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگران مقامات متهم شد.

محمود عزت در دهه شصت به اخوان المسلمین اتصال را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دوران ریاست جمهوری جمال عبدالناصر، انور سادات را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسنی مبارک چندین بار به زندان افتاد.

پس اجتناب کرده اند برکناری محمد مرسی، رئیس جمهور سابق مصر در سال 2013، مقامات مصر به مدیریت عبدالفتاح السیسی، رهبران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای اخوان المسلمین را به اتهام تروریسم خرس تعقیب قرار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیر کرد.

در سال 2020، افسران مصری محمود عزت را در یک واحد مجتمع آپارتمانی در شرق قاهره دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید زندانی کردند.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر