معایب تفریحی سلول پابجی


پابجی یکی اجتناب کرده اند مورد پسند ترین تفریحی های موبایلی است کدام ممکن است برای طیف وسیعی اجتناب کرده اند سنین جالب بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی در کشورهای مختلف حواشی زیادی را تحمیل کرده است. اجتناب کرده اند جمله این حواشی می توان به ایرادات تفریحی گوشی پابجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال آسیب دیدن آن ردیابی کرد. در شکسته نشده همراه خود ما در کنار باشید به همان اندازه به طور درست همراه خود آسیب های نصب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای تفریحی پابجی در سلول شناخته شده شوید.

خواه یا نه پابجی سلامت سلول را به خطر می اندازد؟

اولین عاملی کدام ممکن است ممکن است میزان آسیب دیدن تلفن در کنار ممکن است را تصمیم گیری تدریجی، طول انجام تفریحی در کل روز است. معمولاً، افرادی که تعدادی از ساعت را به طور مستقیم به تفریحی PubJie می گذرانند، پیش بینی دارند سلامت موبایلشان نیز در معرض خطر باشد. به معنای واقعی کلمه هستند باید این قاعده عمومی را در تذکر داشته باشیم; انجام مداوم هر کاری کدام ممکن است باتری زیادی بلعیدن می تدریجی، تاثیر عقب کشیدن بر کار کردن گوشی ممکن است داشته باشد.

با این حال پابجی شناخته شده به عنوان خوب تفریحی سلول نسبتا با کیفیت حرفه ای قابل دستیابی است ایراداتی داشته باشد. اجتناب کرده اند معایب تفریحی سلول پابجی می توان به اشیا زیر ردیابی کرد:

 • پیوستن به وب محکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مداوم

یکی اجتناب کرده اند عواملی کدام ممکن است قابل دستیابی است با اشاره به تفریحی سلول پابجی وجود داشته باشد بلعیدن بالای وب است. این تفریحی به وب محکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمر خواستن دارد. جدا از این، حضور مداوم سلول به صورت اینترنت نیز در نتیجه افزایش بلعیدن باتری تبدیل می شود. علاوه بر این باید در حین تفریحی به ناخوشایند افزار VPN متصل شوید کدام ممکن است بلعیدن باتری را نیز افزایش می دهد.

 • روی پردازنده سلول کلیک کردن کنید

یکی اجتناب کرده اند معایب تفریحی پابجی برای گوشی گرافیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیت بیش از حد ! مطمئنا، گرافیک بالای این تفریحی به طور درست پردازنده گرافیکی گوشی را اشغال می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این احتمال وجود دارد به مرور زمان باعث تدریجی شدن آن شود. علاوه بر این پردازش عکسها همراه خود گرافیک بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکتسابی دانش اجتناب کرده اند سرور بی نظیر تفریحی، باتری گوشی را دچار مشکلات زیادی می تدریجی.

متعاقباً همراه خود اجرای مداوم پابجی در دراز مدت، جدا از باتری، باید منتظر خرابی پردازنده گرافیکی نیز باشید.

 • تداخل درست باتری

می توان اظهار داشت کدام ممکن است اجتناب کرده اند معایب تفریحی سلول پابجی آسیب باتری است. در کل این تفریحی، اجزا دردسرساز افزاری مختلفی مشابه سنسورهای قابل حمل موجود است کدام ممکن است اجتناب کرده اند باتری استفاده می کنند. به طور معمول است می توان اجتناب کرده اند فلش مموری (مقوا SD) برای اجرای تفریحی استفاده کرد کدام ممکن است باعث تبدیل می شود تفریحی به طور همزمان باتری را اجتناب کرده اند سه طرف (رم، مقوا حافظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحد نمایش بصری) فشرده تدریجی.

متعاقباً نبرد شدیدی کدام ممکن است توسط PubJi روی تلفن در کنار تحمیل تبدیل می شود ممکن است زمان هزینه را خرس تاثیر قرار دهد.

 • در حالت هزینه تفریحی کنید

یکی اجتناب کرده اند بدترین ایرادات تفریحی سلول پابجی استفاده اجتناب کرده اند سلول در حین تفریحی است. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است پابجی قابل دستیابی است باتری گوشی را برای عجله تخلیه تدریجی، می توانید آن را به شارژر وصل کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آغاز به منتشر شده کنید. با این حال این هزینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشارژ همزمان باتری سلول باعث کاهش قابل ملاحظه عمر باتری تبدیل می شود.

متعاقباً پیشنهاد می کنیم حتی وقتی اجتناب کرده اند پاوربانک استخدام می کنید، هنگام هزینه اجتناب کرده اند تلفن در کنار شخصی استفاده نکنید.

 • باتری را انصافاً تمیز کنید به همان اندازه روزی کدام ممکن است خاموش شود

چیزی کدام ممکن است متعدد اجتناب کرده اند مردمان نمی‌دانند اینجا است کدام ممکن است برای گوشی‌های امروزی، یکی اجتناب کرده اند بدترین اتفاقاتی کدام ممکن است قابل دستیابی است رخ دهد، باتری کم است. همراه خود ملاحظه به اینکه اشخاص حقیقی در حین تفریحی متوجه گذر زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمیز شدن باتری گوشی سلول نمی شوند، قابل دستیابی است حتی پس اجتناب کرده اند اکتسابی اعلان اجازه دهند باتری به صفر برسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را خاموش کنند. این مسئله قابل دستیابی است در مختصر مدت به باتری آسیب برساند.

همراه خود چه ترفندهایی می توان آسیب تفریحی سلول پابجی را کاهش داد؟

خبر عالی اینجا است کدام ممکن است همراه خود نصب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای پابجی نیز می توانید آسیب را کاهش دهید. همراه خود برخی اجتناب کرده اند نکات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نکاتی کدام ممکن است در زیر حاضر می دهیم، می توانید آسیب های تفریحی پابجی را برای گوشی سلول شخصی ویژه به ویژه باتری شخصی شکست دهید:

 • هنگام تفریحی اجتناب کرده اند هزینه کردن تلفن در کنار .
 • برای جلوگیری اجتناب کرده اند جدید شدن بیش اجتناب کرده اند حد گوشی سلول در حین تفریحی، کاور را در حین تفریحی بردارید. همراه خود این کار {خواهید دید} کدام ممکن است دمای سلول به میزان قابل توجهی مقیاس را کاهش می دهد.
 • باتری تلفن در کنار را روزی کدام ممکن است به بیست-30 سهم رسید هزینه کنید.
 • 30 سهم اجتناب کرده اند تلفن در کنار شخصی را چندین بار هزینه کنید.
 • برای راحتی در استفاده اجتناب کرده اند تلفن در کنار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش حساس واحد نمایش بصری اجتناب کرده اند دسته پابجی بیشترین استفاده را ببرید
 • مهمتر اجتناب کرده اند آن اینکه برای انجام تفریحی پابجی باید اجتناب کرده اند سلول بیشترین استفاده را ببرید کدام ممکن است دردسرساز افزار قدرتمندی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت انجام این تفریحی را به سادگی دارد.

همراه خود رعایت نشانگرهای زیر می توانید اجتناب کرده اند آسیب های تفریحی پابجی برای گوشی بکاهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمر مفید باتری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اجزا را افزایش دهید.

تفریحی آموزش ماهر پابجی

ماهر شدن در یک واحد تفریحی اینترنت مورد پسند مشابه پابجی خواستن به توانایی های آموزشی دارد کدام ممکن است همه آنها را ندارند. آموزش تفریحی pubg این فرآیندی است کدام ممکن است همراه خود افزودن توانایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص در کنار است. {برای حرفه ای} شدن {در این} تفریحی باید به توانایی های زیر ملاحظه کنید:

 • بهتر از لباس ها را برای شخصیت PUBG کنار هم قرار دادن کنید
 • زمان صحیح برای پوست پریدن اجتناب کرده اند هواپیما را تصمیم گیری کنید
 • بهتر از سلاح را اکتسابی کنید
 • اجتناب کرده اند توجه برای سلاح بیشترین استفاده را ببرید
 • کوله پشتی شخصی را سبک کنید
 • سقوط آزاد همراه خود شتابزده
 • اجتناب کرده اند قلمرو صورتی اجتناب کنید
 • روزی کدام ممکن است در نقشه بازدید به سطح مشخص شده رسیدید چتر نجات را باز کنید
 • اجتناب کرده اند صدا خفه کن بیشترین استفاده را ببرید
 • بر نقشه تفریحی مسلط شوید
 • برای افزایش سرعت شخصی اجتناب کرده اند نوشیدنی های قدرت زا بیشترین استفاده را ببرید

سرانجام باید اظهار داشت کدام ممکن است کاستی های تفریحی سلول پابجی فوق العاده بیش از حد است با این حال اگر به سلول شخصی آرامش کافی بدهید ضرر انتقادی پیش نخواهد به اینجا رسید. از به طور منظم شناخته شده به عنوان میل تفریحی نکنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس شکاف های تمدید شده بین تفریحی های شخصی تحمیل کنید.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر