معضلی به تماس گرفتن بی‌هویتی باکلاس


گروه تعاملی الف – سام صالحی بختیاری:

معضلی به تماس گرفتن بی‌هویتی باکلاس امروزه همگان ناله را انتخاب کنید و انتخاب کنید فغان اوج می‌دهند کدام ممکن است وامصیبتا، سنت تعدادی از هزار ساله ما در جاری نابودی است، بچه ها ما غرب‌زده شدند، آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم شخصی را فراموش کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود رفتارهای سخیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید شنیع گروه را به اضمحلال کشیده اند، متاسفانه اینها حقیقتی تلخ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکثر بچه ها ما دچار بی‌هویتی باکلاس شدند، یعنی خودشان هم نمی‌دانند بر ایده چه سبک مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکتبی رفتار می‌کنند.

با این حال {چه کسی} بی ارزش است؟ افراد؟ مسئولین؟ سلبیرتی‌ها؟ آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش؟ هیچ‌کس این گند را گردن نمی‌گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی کدام ممکن است برای کاری مقصری {وجود ندارد} به این معناست کدام ممکن است {همه ما} اجتناب کرده اند کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانم و مرد مقصریم. هر انسان آگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید متمرکز فارغ اجتناب کرده اند نژاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهب برای شخصی عالی سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیند مسکن دارد کدام ممکن است آن را بهتر از فرآیند قابل انجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها راه حضور در کمال می‌داند، بی‌هویتی باکلاس روزی اتفاق می‌افتد کدام ممکن است این شخص در نظر گرفته شده می‌تنبل کدام ممکن است این سنت اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک مسکن تولید دیگری پاسخگوی مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازهایش نیست پس می‌کوشد به همان اندازه فرآیند جدیدی بیابد، درصدی اجتناب کرده اند این اشخاص حقیقی راه شخصی را پیدا می‌کنند هر دو حداقل در نظر گرفته شده می‌کنند کدام ممکن است پیدا کرده اند، با این حال دسته تولید دیگری کدام ممکن است مورد بحث ما هستند لحافی ۴۰ تیکه کدام ممکن است هر قسمتش را اجتناب کرده اند جایی معرفی شده است اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هم چسبانده‌اند را شناخته شده به عنوان سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیند مسکن قرار می‌دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی خودشان هم نمی‌دانند کدام ممکن است چه می‌کنند، صرفا جوزدگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقلید کورکورانه.

اجتناب کرده اند دلایلی کدام ممکن است قابل انجام است باعث شود شخص بافت تنبل کدام ممکن است سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیند مسکن شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاکانش تولید دیگری برای او جوابگو نیست می‌توان به بحث عدم محبوبیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها با توجه به آن سبک مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این فروش عقب کشیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاه‌نمایی بر علیه آن ردیابی کرد، دقیقا شبیه به مشکلی کدام ممکن است گروه ما همراه خود آن بازو را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجه ناخوشایند می‌تنبل، گویی ما خودمان کمر به نابودی آیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم نیاکانمان بسته‌ایم. سنت غنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند ۲ هزار ساله ایرانی در جاری نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراموشی است، در آن سال‌هایی کدام ممکن است اروپاییان ادامه دارد روی درخت مسکن می‌کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعراب جاهلی لات را انتخاب کنید و انتخاب کنید هبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید عزی را می‌پرستیدند نیاکان ما پرچمداران سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدن بودند ولی اکنون ورق برگشته است، بیش اجتناب کرده اند ۸۰ سهم گروه ما اجتناب کرده اند حدود بیش اجتناب کرده اند ۲۵ آیینی کدام ممکن است در سنت ایرانی قرار داشت ساده ۴ آیین را شناخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا می‌تنبل، نوروز، 13 بدر، ساعت شب یلدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارشنبه سوری.

افراد ما برای این مراسم ها احترام را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ارزش آن را دارد قائل بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنان اجرایشان می‌کنند با این حال متاسفانه کمتر کسی حتی اجتناب کرده اند وجود جشن‌هایی چون: ششگانه گاهنبار، جشن نوسره، جشن خرم‌روز، جشن سده را انتخاب کنید و انتخاب کنید … خبر دارد. در همین جا نمی‌خواهم بگویم کدام ممکن است سنت غربی خطرناک است، هر دو سنت شرقی خوشایند است هر دو هرچیز تولید دیگری صرفا می‌خواهم بگویم این بی هویتی باکلاس است کدام ممکن است خطرناک است. می‌خواهم بگویم ضرر ما اینجا است کدام ممکن است جوان ایرانی همراه خود مانکن موی سامورایی، لباس‌های سبک ecu را انتخاب کنید و انتخاب کنید ته لحجه بریتیش، گذشته تاریخی از محسوس کریسمس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هالووین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولنتاین را انتخاب کنید و انتخاب کنید عید پاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید … را می‌داند ولی به همان اندازه به فعلی حتی اسم جشن‌های باستانی ایران را نشنیده است، پسران دخترنمای BTS اسطوره‌های مسکن‌اش هستند ولی هفت خوان رستم را به همین ترتیب نمی‌داند، به عمرش شجریان گوش نکرده هر دو حتی اسم غلامحسین بنان را نشنیده است ولی رویایش قدم گذاشتن به اجرای زنده مجنونی به تماس گرفتن تتلو است.

بچه ها ما حتی خودشان هم نمی‌دانند کدام ممکن است متاثر اجتناب کرده اند چه باکلاس رفتار می‌تنبل، هر دو حتی نمی‌دانند کدام ممکن است کارشان مناسب است هر دو غلط را انتخاب کنید و انتخاب کنید این یعنی بی‌هویتی باکلاس کدام ممکن است بهترین دشمن هر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماع است.