مقامات رئیس جمهور گل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلبل عرضه نداد/ امیدوارم ماه عسل به این زودی ها تمام نشود


به گزارش خبرگزاری فارس، محمدرضا بهنار دبیرکل محله اسلامی مهندسین عصر دوشنبه در ضیافت افطار حزبش گفت: بخش بزرگی اجتناب کرده اند گذشته تاریخی انقلاب اینگونه قبلی است.

وی افزود: در مقامات های قبلی برخی اجتناب کرده اند نمایندگان مجلس معتقد بودند کدام ممکن است بدون در نظر گرفتن تا حد زیادی مقامات حال را ساقط کردند انقلابی تر بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوه قضائیه هم در جستجوی این بود کدام ممکن است این وسط {چه کسی} خطا کرده است.

بهنار افزود: در این زمان به نظر می رسد مانند است سه قوه اجتناب کرده اند تذکر ذهنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتمانی همدلی، وفاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری بیشتری دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم این ماه عسل بین سه قوه سریع به نوک نرسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستی سایر عوامل ملت نیز باشد. همراه خود اینها سه قوه تمدید شده تر تبدیل می شود بگذار مزه همدیگر را بچشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر همدلی شد مشکلات بزرگی پیش نیاید.

وی یکپارچه داد: مقامات آقای رئیسی همراه خود مشکلات فراوان ملت را عرضه گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت را به بازو نگرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات مالی اجتناب کرده اند جمله عدم تعادل بودجه نهایی مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل صندوق های بازنشستگی واگذار شد اجتناب کرده اند جمله: نتیجه مقامات های زودتر».

دبیرکل محله اسلامی مهندسین افزود: در این زمان بیش اجتناب کرده اند 80 نسبت اجتناب کرده اند ساکنان حال ملت کسانی هستند کدام ممکن است انقلاب درگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم اندازها اوایل انقلاب را درک نکرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این پرس و جو برایشان پیش می آید کدام ممکن است چیست؟ این کار را احتمالاً انجام دادی. اگر بقیه نمی توانستند تمام شوند.” آن یک است مشکل حیاتی است

وی علاوه بر این ذکر شد: کارنامه خدمت به نظام جمهوری اسلامی فوق العاده بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید افتخارآمیز است. بعد از همه خالص است کدام ممکن است {در این} سال ها مشکلاتی وجود داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در این زمان این مشکلات روی هم چیده شده است.

دبیرکل محله اسلامی مهندسین ذکر شد: روزگاری در ملت ما افرادی بودند کدام ممکن است ساده کار می کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده {نمی کردند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند عده ای آمدند کدام ممکن است ساده در نظر گرفته شده می کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار {نمی کردند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه اراده می کردند کدام ممکن است ای کاش عده ای می آید کدام ممکن است قابل دستیابی است مفهوم هایی داشته باشد.”

بهنار خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم اجتناب کرده اند نحوه اداره ملت انتقاد کنیم، انتقادات شدیدی به همه مقامات های بعد اجتناب کرده اند انقلاب وارد است؛ در حالی کدام ممکن است این انتقادها به همه مقامات ها وارد تبدیل می شود. با این حال کارنامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام جمهوری اسلامی باورپذیر {بوده است}.

وی ذکر شد: در این زمان شرایط فوق العاده قابل توجه است کدام ممکن است به نظر می رسد مانند است اجتناب کرده اند تذکر شعاری سه انرژی در یک واحد طیف خاص موجود است.

دبیرکل حضرت آیت الله خمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرماندهی جبهه تاکید کرد: ممکن است آقای ایجی را یکی اجتناب کرده اند سودآور ترین فرماندهان نیروها اجتناب کرده اند اول انقلاب می دانم.

وی افزود: همراه خود وجود مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقادات قوه مجریه باید بازو به بازو هم دهیم به همان اندازه آرمان های ولی فقیه این نظام را محقق کنیم.

بهنار تاکید کرد: ممکن است غیر اجتناب کرده اند رئیس انقلاب کسی را پیدا نکردم کدام ممکن است به در نظر گرفته شده بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهل سال بلند مدت جمهوری اسلامی باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگرانی کدام ممکن است از نزدیک درگیر بلند مدت نظام هستند آخر به در نظر گرفته شده هشت سال بلند مدت باشند. هر دو امشب.”

به گزارش فارس، منوچهر متکی وزیر سابق امور خارجه، محمود واعظی رئیس محل کار حسن روحانی در مقامات دوازدهم، پرویز سرفری عضو شورای شهر تهران، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع پیش آگهی مصلحت نظام، احسان ارکانی عضو مجمع پیش آگهی مصلحت نظام. مجلس نیشابور، رضا روستا آزاد، رئیس سابق دانشکده شریف، مهرداد بذرباش، رئیس دیوان محاسبات، مهدی عقریان، عضو شورای شهر تهران، حسن بیادی، عضو سابق شورای شهر تهران، مصطفی پورمحمدی، دبیر برتر شورای شهر تهران. محله روحانیت مبارز، حجت الاسلام نشی، عضو سابق شورای شهر تهران، عباس آخوندی، وزیر سابق راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی نمایندگان. مجلس شورای اسلامی {در این} مراسم حضور داشت.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر