مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای نگهبان: تنظیم ساعت اول فروردین انجام تبدیل می شود


سخنگویان مقامات سیزدهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای نگهبان بر لزوم تنظیم ساعت مناسب ملت در روز اول وروردین تاکید کردند.

به گزارش پایگاه خبری عدالت، علی بهادری جهرمی سخنگوی مقامات سیزدهم در توییتر شخصی نوشت:

وی افزود: همراه خود ملاحظه به عدم تصویب آخرین مجلس شورای اسلامی، زمان بندی مناسب طبق روال سال های قبلی در 24 ساعت اول فروردین ماه تنظیم می تنبل.

هادی تنهیف، سخنگوی شورای نگهبان در اظهار داشت وگو همراه خود فارس، همراه خود ردیابی به بازگشت قالب تنظیم ساعت مناسب ملت به مجلس نمایندگان، اظهار داشت: وی اظهار داشت: قالب تنظیم زمان مناسب ملت در شورای نگهبان بازرسی شد با این حال در برخی اجتناب کرده اند مفاد آن ابهاماتی وجود داشت.

وی در خصوص ناهنجاری شورای نگهبان اظهار داشت: این ناهنجاری به {این دلیل است} کدام ممکن است لغو قوانین حال مذکور {در این} مصوبه تنظیم مناسب ملت در بخش قضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختیارات ملت {خواهد بود}. مقامات هر دو 9؟ دانستن درباره این موضوع ابهامی وجود داشت کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند تعمیر ناهنجاری با توجه به آن اظهار تذکر احتمالاً خواهد بود.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: با بیرون بازرسی موضوعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فنی نمی توان با توجه به مصوبات اظهار تذکر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل مغایرت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغایرت های شرعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین اساسی اجتناب کرده اند سوی شورای نگهبان نتیجه بازرسی های فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولین است.

سخنگوی شورای نگهبان در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است به اول فروردین موکول تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر مجلس در سال جدید مصوبه را اصلاح تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قطعی آن را تصویب تنبل، وظیفه چیست؟ وی افزود: انتخاب گیری باید در اصل کار کمیسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند اصلاح، انتخاب را بازرسی خواهیم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص است کدام ممکن است بندهای آن اجتناب کرده اند تذکر روزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکانیزمی تنظیم تنبل.

طحان نظیف اظهار داشت: در انتخاب جدید میزان اختیارات مقامات را بازرسی خواهیم کرد.

طحان نظیف اظهار داشت: طبق قوانین اول وروردین ساعت مناسب ملت منصفانه ساعت ورودی {می رود}.

انتهای پیام