مقامات مذاکرات را افتادگی نمی شود/ مشکلات همراه خود دارایی ها خانه رفع تبدیل می شود


لطف الله فروزنده کارشناس امتیازات سیاسی در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر، در خصوص بیانات مقام معظم مدیریت مبنی بر تعویق در مذاکرات اظهار داشت: مقام معظم مدیریت در مقامات در گذشته تاکید داشتند کدام ممکن است ملت نباید معطل شود، قبلا هم اینطور بود. در بازتاب به این نکته ملاحظه نمی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی توانست مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات را رفع تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 تنها در آن فاصله مشکلات را رفع نمی کرد، مشکلات زیادی برای افراد به وجود به اینجا رسید.

وی افزود: خوشبختانه مقامات حال نیز پیگیر مذاکرات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید متوقف نشده است. مقامات بر ایده اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند توانمندی‌های ملت، حمایت خوبی را در بخش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی‌ها تحریک کردن کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم معتقدم مسیر مناسب شبیه به مسیری است کدام ممکن است اکنون مقامات محدوده کرده است.

این کارشناس امتیازات سیاسی اظهار داشت: باید امتحان شده کنیم {به سمت} نمایندگی های اطلاعات بنیان بهتر برویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمن تصمیم گیری علائم برای او یا او، اجتناب کرده اند نمایندگی های اطلاعات بنیان دقیق حمایت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را انتقادی بگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا باید جلوی ورزش های اطلاعات بنیان گرفته شود. واردات کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحدهای تولیدی.»، {برای تغییر} فناوری نمایندگی های اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش {بهره وری} آنها حمایت شود.

فروزنده افزود: رئیس جمهور در سخنانی اظهار داشت کدام ممکن است در این سیستم های شخصی برای افزایش {بهره وری} را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریب دادن سرمایه گذار محوری می دانم. این راهبرد درستی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه این را امتحان کنید پیروی اجتناب کرده اند دیدگاه اطلاعات محور است.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در نظر گرفته شده می کنم غم مقامات {در این} مسیر حرکت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع فرمایشات مقام معظم مدیریت سند حمایتی فوق العاده مهمی است کدام ممکن است در نتیجه الهام بخش مسئولان تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید انشالله مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس می توانند این محورها را دنبال کنید همراه خود همدردی.» وی در طولانی مدت اظهار داشت.

وی اظهار داشت: اگر می خواهیم ملت را به خوبی اداره کنیم، باید مردمان را در جبهه قرار دهیم. {در این} صورت تولید دیگری نیازی به دارایی ها خارجی نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانیم همراه خود دارایی ها خانه پیگیری کنیم. اگر قطعا ارزش آن را دارد افزوده در زنجیره های نفت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت تحمیل شود، کارهای زیادی می توان انجام داد.

فروزنده همراه خود تاکید بر اینکه فرمایشات مقام معظم مدیریت خوب این سیستم عملیاتی خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص همراه خود انتخاب های خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگرفته اجتناب کرده اند خوب افکار هنری فقیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آگاه به امتیازات کشوری است، تاکید کرد: به همان اندازه شش ماه بلند مدت به افق روشنی خواهیم رسید.

وی اظهار داشت: من می خواهم راضی شده‌ام کدام ممکن است اگر بهره‌وری را در موجود در افزایش دهیم، ساخت را افزایش دهیم، قیمت‌ها را تثبیت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای افراد حرفه تحمیل کنیم، آمریکایی‌ها اصرار خواهند کرد کدام ممکن است همراه خود ما مذاکره کنند.

این کارشناس امتیازات سیاسی در طولانی مدت اظهار داشت: مذاکرات آمریکا همراه خود ایران به امکانات ما وابسته است. بدون در نظر گرفتن ما مقاوم تر باشیم، اجتناب کرده اند طرف ما عقب می نشینند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت نقطه ضعف می کنند، اصولاً مطالبه می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان ما باید بدانند کدام ممکن است برای افزایش سرمایه اجتماعی باید هر کاری کدام ممکن است اجتناب کرده اند دستشان بر می آید انجام دهند از مردمان حامی نظام هستند.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر