منشی باید مسئول بی احترامی در هنگام مونتاژ کشتی باشد


به گزارش ایسنا، مجید شهیدی روز شنبه چهارم تیرماه در مجمع عمومی فدراسیون کشتی با انتقاد از درگیری رئیس فدراسیون کشتی با معاون ورزشی آن وزارتخانه، اظهار کرد: اخلاق بالاترین ارزش در سازمان است. مدیریت و معاملات فردی.” متأسفانه رفتار و برخوردی که در مجمع فدراسیون کشتی صورت گرفت کمتر رفتار اخلاقی و اخلاقی داشت و قطعاً محکوم است.

وی افزود: قطعاً شایسته مدیریت ورزش در جمهوری اسلامی ایران نیست که رئیس جوان یک فدراسیون ورزشی بدون توجه به جایگاه سازمانی و سنی که دارد، ارزش های اخلاقی را به صورت شعاری زیر سؤال می برد. متأسفانه آنچه رخ داده به معنای واقعی یک فاجعه و اسراف است که به هر وسیله و بدون تکیه بر رفتار قهرمانانه و صرفاً با هدف سوق دادن به سوی رسیدن به هدف انجام شده است. معضلی که تا به حال در ورزش کشور با آن مواجه نشده و البته مذموم هم نشده است.

شهیدی ادامه داد: آقای دبیر باید بدانند که توجه به اخلاق و شئونات اخلاقی یکی از مهمترین عوامل مدیریتی در هر دولتی به ویژه در دولت سیزدهم مردم است. اینکه رئیس فدراسیون کشتی که همیشه پیشتاز فرهنگ انسانی و اسلامی و منش پهلوانی بوده است، بدون توجه به سن و سالش در سمت معاونت وزیر ورزش اینگونه رفتار و صحبت کرد، قطعا بی احترامی است. از دیدگاه ما اخلاق مسئول بی احترامی است.

مدیر کل وزارت ورزش حداقل به عنوان رئیس فدراسیون کشتی گفت: متأسفانه سطح رفتارها به طور غیر قابل توجیهی تدافعی است و امیدوارم علیرضا دبیر به نوعی در صدد جبران این حادثه تلخ باشد. ، نشان داد که اخلاق برای او بیش از هر موضوع و کار مدیریتی مهم است.