منصور مظفری تهدید شد: پاک آیین را به مناظره دعوت می کنم


منصور مظفری، سردبیر روزنامه آفتاب یزد در تماس با انصاف نیوز، واکنش خود را به تهدید پدرام پاکاین، نماینده فعلی مدیران مسئول در هیات نظارت و کاندیدای دور جدید اعلام کرد. ، به شرح زیر است:

نام خداوند بخشنده

متأسفانه حدود یک ساعت پیش از سوی آقای پاک آیین نماینده فعلی مدیران مسئول در هیئت نظارت و کاندیدای آتی با من تماس گرفت و گفت که به خاطر آنچه خود تخریبی می دانند از من شکایت خواهد کرد. در مدت تبلیغات انتخاباتی که دو روز بیشتر شروع نشد، فقط یک سرمقاله از خودم نوشتم، مصاحبه ای با انصاف نیوز داشتم و همچنین جلسه ای که امروز در انجمن غیرمدیران با ایشان داشتیم. از روزنامه های دولتی

من هرگز با هیچ نامی به آقای پاکاین اشاره نکرده ام و از تهدید او به شکایت تعجب کرده ام. نماینده مدیران مطبوعات که دوباره به صدای ما نیاز دارد تهدید به شکایت می کند، نمی دانم یعنی چه؟!

در جلسه امروز چند سوال از آقای پاکاین پرسیدم. یکی از سوالات این بود که آقای پاکاین در دو سالی که نماینده مدیران رسانه در هیات نظارت بر مطبوعات بودید، چند جلسه با مدیران رسانه برای پیگیری فعالیت های آنها در هیات نظارت داشتید؟ موضوع دیگر این بود که مجوز یک روزنامه قرآنی به نام روشنگر گرفتید. چگونه از یک روزنامه قرآنی و ارزشی به روزنامه اقتصادی تبدیل شد و نام آن را به «اسکیناس» تغییر داد و سپس صاحب امتیاز و مدیر آن را تغییر داد؟!

دوباره از آنها پرسیدم که متعلق به کدام مجله، سایت خبری یا خبرگزاری هستید که مدیر آن هستید؟ پاسخ دادند که من مدیر مسئول فصلنامه هستم. در این صورت اگر سردبیر فصلنامه یا سالنامه هم باشد اشکالی ندارد.

در آن جلسه همچنین پرسیدم وقتی مدیران مسئول در هیات نظارت تذکر می گیرند و تذکرات آنها بر یارانه و تبلیغات آنها تاثیر می گذارد، شما به عنوان نماینده مدیران مسئول چه کردید که این مدیران حضور داشته باشند و لایحه آنها را بخوانند؟ ؟! با توجه به اینکه ظرف 24 یا 48 ساعت در بولتن این اطلاعیه ها به اطلاع شما می رسد، آیا برای شنیدن دفاعیات آنها با مشتریان یا مدیران رسانه تماس می گیرید یا خیر؟!

من این سوالات را برای آقای پاکاین مطرح کردم. علاوه بر این، من هیچ جا به آنها اشاره نکردم. اگر نمی‌خواهند کسی رقیب آنها باشد، می‌توانند ترتیبی دهند که دیگران به نفع آنها آنجا را ترک کنند. با این تفاسیر از تهدیدشان تعجب می کنم! با این حال آنها را به بحث دعوت می کنم.

انتهای پیام