منع واردات خودرو به همان اندازه بالا اردیبهشت‌ماه است


به گزارش ایرنا، «سید محمد حسینی» در محیط مونتاژ علنی بلافاصله (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی ذکر شد: در موضوع واردات خودرو اجتناب کرده اند وزیر صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش پرس و جو شده است، علاوه بر این در مقامات نیز توده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توده ها مطرح شده کدام ممکن است الگو حال این صنعت جذاب نیست.

وی همراه خود ردیابی به گلایه‌های قابل توجه رئیس معظم انقلاب در خصوص استاندارد خودروهای ساخت موجود در، خاص‌داشت: {در این} زمینه مقامات به‌جد در جاری ورزش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به‌طور برداشتن تذکر نمایندگان مجلس نیز برایمان احترام است کدام ممکن است چطور می‌توان اجتناب کرده اند این مورد حرکت کرد.

حسینی ذکر شد: مباحثی همچون واگذاری خودروسازان به بخش شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن طرف، نظارت مقامات بر آن، علاوه بر این موضوع واردات خودرو جزو مواردی است کدام ممکن است مطرح است.

وی شکسته نشده‌داد: باید اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحولی {در این} بخش انجام شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت صمت نیز اقدامات قابل توجه در این سیستم‌هایشان طراحی کرده‌اند.

معاون امور مجلس رییس‌جمهور تصریح‌کرد: همراه خود ملاحظه به اینکه مقامات کارهای عظیم را در این سیستم‌های شخصی دارد، مساله خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مشکلات باید برای عجله تعمیر شود به همان اندازه تولید دیگری مساله مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت صمت نباشد.