منقل بس عید پاک


پاپ فرانسیس، رئیس کاتولیک های جهان در یک واحد سخنرانی در آستانه یکشنبه عید پاک ذکر شد: بیایید اسلحه ها را جدا بگذاریم. بگذارید منقل بس عید پاک تحریک کردن شود، با این حال 9 برای بدست آوردن مجدد سلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سرگیری درگیری، 9! اما علاوه بر این منصفانه منقل بس برای بدست آوردن به صلح اجتناب کرده اند طریق مذاکرات دقیق است.”

به آموزش داده شده است پلیس واتیکان، در لحظه برای اولین بار اجتناب کرده اند زمان شیوع ویروس کرونا در 2 سال پیش، پاپ خودروی شخصی را به میدان عرف پیتر در واتیکان برد، جایی کدام ممکن است حدود 50 هزار نفر برای دیدن او آمده بودند.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر