مهارت های فوتبال خرس بازیگوش!


گروه ویدئویی A،
4010422089

یکی از ساکنان کالیفرنیا به نام ترزا پاتر فیلمی از بازی یک خرس سیاه با توپ فوتبال در منطقه ای مسکونی در دریاچه جنوبی تاهو فیلمبرداری کرد. در این تصاویر این خرس سیاه پرانرژی از درختان بالا می رود و بی پروا با توپ فوتبال خود بازی می کند.