مهتاب کرامتی از سمت سفیر یونیسف کنار رفت


صبح ما نوشت: مهتاب کرامتی از سمت سفیر یونیسف استعفا داد.

مهتاب گرامیتی، هنرمند سینما و یکی از فعالان جنبش حقوق کودکان و زنان، در سپتامبر 2005 از سوی یونیسف (صندوق کودکان سازمان ملل متحد) به عنوان «سفیر حسن نیت و صلح» انتخاب شد.

خروج مختاب کرامتی از یونیسف / دلیل خروج «سفیر حسن نیت و صلح» چه بود؟  + تصویر متن استعفا

انتهای پیام