مهلت اجرای طرح نهضت تهران تغییر نمی کند


مطهر محمدهانی در گفت وگو با ایسنا، درباره اجرای طرح ترافیک از هفته آینده همزمان با تغییر ساعت کاری ادارات، اظهار کرد: زمان اجرای طرح ترافیک و طرح کاهش آلودگی هوا است. از شنبه 12 خرداد تغییر نخواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه زمان اجرای طرح ترافیک مانند گذشته خواهد بود، گفت: البته در روزهای آینده جلسه شورای راهداری پایتخت تشکیل می شود و در صورت تصمیم گیری در این خصوص. ما حتما به شهروندان تهرانی اطلاع خواهیم داد.»

شایان ذکر است بر اساس اطلاعیه دولت از 21 خرداد ساعت کار ادارات در سراسر کشور تغییر می کند.