مهلت انتخاب محل آزمون دانشگاه پیام نور تمدید شد


به گزارش ایرنا از روابط عمومی دانشگاه پیام نور، تمام دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تا ۲۷ اردیبهشت ماه فرصت دارند با مراجعه به سیستم گلستان به نشانی reg.pnu.ac.ir نسبت به انتخاب محل آزمون خود اقدام کنند.

طبق اطلاعیه قبلی معاونت آموزشی این دانشگاه؛ تمام دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد می توانستند برای انتخاب محل آزمون خود از تاریخ ۱۰ تا ۲۴ اردیبهشت ماه از طریق مسیر؛ منوی آموزش- دانشجو – درخواست ها و انتخاب محل آزمون خود را اقدام کنند.