مهلت سه ماهه مجلس برای دستگاه های ثبت اطلاعات کارکنان پاکنا


به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس پس از قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره آخرین وضعیت ثبت اطلاعات کارکنان در سامانه های حقوق و دستمزد و مزایا و پاکسازی رزومه اظهار کرد: بیش از 30 درصد دستگاه ها اطلاعات شما را در پاکنا ثبت نکرده اند و طبق قانون باید با متخلفان مبارزه شود.

وی افزود: بر اساس بند الف تبصره 20 بودجه 1401 به مدیران شرکت هایی که اطلاعات آنها در سامانه پاکنا ثبت نشده است، مزایایی تعلق نمی گیرد. این موضوع باید طبق قانون و بخشنامه سازمان استخدامی اجرا شود و این نکته نیز برای کنترل لازم مورد توجه حسابداران قرار گیرد. قانون اجازه می دهد در صورت عدم پرداخت حقوق به این مدیران پرداخت نشود. اگر این اتفاق نیفتد، پرونده کیفری تشکیل می شود و این موضوع تصرف، تعدی و سرقت غیرقانونی اموال دولتی تلقی شده و رسیدگی و رسیدگی می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همانطور که آقای لطیفی خاطرنشان کردند سیستم ها باید یکپارچه باشند و امکان پردازش، تهیه و تحلیل وجود داشته باشد. امیدواریم با تلاش جناب آقای لطیفی نتیجه این کار در سازمان استخدامی نمایان شود.

وی افزود: اتاق محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه موظفند تا سه ماه دیگر گزارش نهایی را به مجلس ارائه کنند. در صورت عدم رعایت قانون، گزارشی مطابق ماده 234 اساسنامه تنظیم و جهت تقدیم به مراجع قضایی تقدیم دادگاه می شود و افرادی که به قانون توجه نکرده اند رسیدگی می شود.

قالیباف همچنین در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: در قانون بودجه موضوعی مبنی بر تعدد شرکت های استخدامی بخش دولتی وجود دارد که آقای لطیفی باید به این موضوع توجه کند. برای حل این مشکل مقرر شد طرح مجلس و لایحه دولت مورد بررسی کارشناسان قرار گیرد و نظر مجلس و دولت یکی شود. این بخش عمده ای از سردرگمی و بی عدالتی را حل می کند.

رئیس مجلس قانونگذاری تصریح کرد: پیگیری های لازم انجام شده و توافق نهایی بین دولت و مجلس برای ارائه یک پیشنهاد واحد صورت گرفته و موضوع در کمیسیون اجتماعی و سازمان استخدامی به نتیجه رسیده است. افزایش بهره وری در دولت