مهم‌ترین معضل در نمایشگاه کتاب امسال


محمدحسین غفاری، سرپرست نشر حکمت در اظهار داشت‌وگو همراه خود ایسنا درخصوص حضور این نشر در سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این انتظارات شخصی اجتناب کرده اند این مناسبت، در حالی کدام ممکن است بخش حضوری آن پس اجتناب کرده اند دوسال مجددا برگزار می‌شود، اظهار کرد: سطح قوتی کدام ممکن است نمایشگاه کتاب امسال دارد، اینجا است کدام ممکن است کتاب‌ها به صورت دیجیتال هم حاضر می‌شود. این امکان باعث می‌شود آن دسته اجتناب کرده اند دوست‌داران کتاب کدام ممکن است به هر علتی نمی‌توانند {در این} نمایشگاه به صورت حضوری نمایندگی کنند، بتوانند نیازهای‌شان را برطرف کنند. 

او در عین جاری اظهار داشت: اجتناب کرده اند طرفی، از هر لحاظ باقی مانده است بیماری کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل آن به‌طور درست برطرف نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است، پیش‌سوراخ بینی روشنی نداریم کدام ممکن است مردمان {به دلیل} اهمیت سلامت چگونه {در این} مناسبت حضور پیدا خواهند کرد.

غفاری علاوه بر این همراه خود انتقاد اجتناب کرده اند انتخاب‌ گرفته‌شده درخصوص نحوه استفاده اجتناب کرده اند بن کتاب در نمایشگاه کتاب امسال دقیق کرد: عالی‌سری پوشش‌ها هم موجود است کدام ممکن است به‌تذکر می‌رسد باقی مانده است به طور جذاب کارشناسی نشده، با این حال اجتناب کرده اند سوی کف دست‌اندرکاران عنوان می‌شود؛ ازجمله این‌کدام ممکن است اشخاص حقیقی نمی‌توانند به صورت حضوری اجتناب کرده اند بن‌های کاهش یافته است‌ شخصی استفاده کنند. این رویه مشکلی در نمایشگاه تحمیل می‌تدریجی، عالی عده می‌آیند، کتاب جذاب‌شان را پیدا می‌کنند، با این حال نمی‌توانند اجتناب کرده اند بن شخصی استفاده کنند. برای همین است، به‌نظرم، به‌طور کامل به این ساختار ظاهر شد نشده است. این‌کدام ممکن است بخواهیم {به دلیل} جای دادن کالا دیجیتال بن‌ها را ساده دیجیتال حاضر کنیم، حرف موردپسندی نیست. این گپی‌ست کدام ممکن است در نمایشگاه امسال موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی‌سری ناهماهنگی‌ها را پیش می‌آورد.

این نویسنده در یکپارچه اظهار کرد: معضلی کدام ممکن است به‌عمق در نمایشگاه کتاب امسال خواهیم دید، قیمت کتاب‌ها است کدام ممکن است به‌عمق افزایش پیدا کرده است. کتاب‌هایی کدام ممکن است در سال ۱۴۰۱ چاپ می‌شوند، همراه خود ملاحظه به تعرفه کاغذ، چاپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید… قطعا به‌طور قابل توجهی پرهزینه می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا این اولویت موجود است بینندگان کتاب کدام ممکن است بیشتر اوقات هم افرادی هستند کدام ممکن است به‌لحاظ معیشت دچار اشکال هستند، {در این} شرایط خصمانه مالی چه رویه‌ای در پیش می‌گیرند. قطعا باید عالی‌سری پوشش‌های حمایتی وجود داشته باشد برای این‌کدام ممکن است {افرادی که} به‌واقع به این کتاب‌ها خواستن دارند، بتوانند آن‌ها را بودجه‌تر تهیه کنند. {این مهم}‌ترین چالشی‌ست کدام ممکن است به‌عنوان نویسنده پیش روی ماست. دردسرساز است کدام ممکن است می‌بینیم درک را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشمند می‌آیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متاسفانه شرایط‌شان مهیا نیست به همان اندازه کتاب تهیه کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متاسفانه کف دست ما هم بسته است. همراه خود قیمت‌های حال، کم‌ترین قیمتی کدام ممکن است می‌توان کتاب‌ها را همراه خود آن‌ها تهیه کرد، شبیه به است کدام ممکن است تهیه می‌شود با این حال این‌قدر قیمت‌ها افزایش پیدا کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد مردمان زیرین است کدام ممکن است این مشکل باعث رنجش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناراحتی می‌شود. متعاقباً، مشکل قیمت، یکی اجتناب کرده اند مهم‌ترین مشکل‌های نمایشگاه جلو است.

محمدحسین غفاری سپس کسب اطلاعات در مورد این‌کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به برگزاری نمایشگاه دیجیتال، چه انگیزه‌ای موجود است به همان اندازه ناشران دردسرهای نمایشگاه حضوری را بپذیرند، اظهار داشت: بعد از همه من می خواهم تخصص عینی‌ای {در این} زمینه ندارم؛ برای این‌کدام ممکن است امسال، اولین سالی است کدام ممکن است این 2 نمایشگاه به‌صورت همزمان برگزار می‌شوند ولی بر حسب بیانیه گزارش‌های کسب در رویدادهای دیجیتال 2 سال قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تخصص رویدادهای حضوری، نوع رمز و راز این نمایشگاه‌ها همراه خود هم مشخص است.

او افزود: بعد از همه قطعا همراه خود هم هم‌پوشانی دارند، ولی به‌لحاظ ماهیت، مشخص هستند. فارغ اجتناب کرده اند این‌کدام ممکن است در نظر گرفته شده می‌کنم کتاب‌خوان‌ها به طور قابل توجهی در بخش حضوری نمایشگاه حضور دارند، علی‌رغم این‌کدام ممکن است پلتفرم نمایشگاه بیشتر شده با این حال باقی مانده است نواقص خاص خودش را دارد؛ مردمان نمی‌توانند به‌راحتی کتاب‌های مورد نظرشان را پیدا کنند، در حالی کدام ممکن است در بخش حضوری می‌توانند کتاب‌ها را ورق بزنند. متعاقباً، برای اشخاص حقیقی حرفه‌ای بخش کتاب، قطعا مواجهه حضوری فرق می‌تدریجی. علاوه بر این شور را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاری‌وهوای نمایشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدارهایی کدام ممکن است در خلال آن اخیر می‌شود هم می‌تواند اهمیت داشته باشد.

غفاری در نهایت همراه خود ردیابی به حداقل یک مشکل همیشگی دقیق کرد: عالی بحث عمومی موجود است، این‌کدام ممکن است همراه خود برگزاری نمایشگاه کتاب، کتابفروشی‌ها آسیب می‌بینند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر است نمایشگاه به‌صورت حرفه‌ای {به سمت} حاضر کتاب برود. به‌تذکر می‌رسد این حرف پخته نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا باید همراه خود هم هم‌خوانی داشته باشند. این مطابقت در کتابفروشی‌های ما {وجود ندارد}. کمیت تقاضا به قدری بیش از حد است کدام ممکن است کتابفروشی‌ها عملا نمی‌توانند پاسخ این است‌گوی تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر {همه آن}‌ها باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به‌ناچار، ناشران باید کتاب‌های‌شان را در برهه‌هایی مستقیما به بینندگان‌شان تهیه کنند. اگر به روزی برسیم کدام ممکن است کتابفروشی‌های بزرگی در تمام شهرها وجود داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب‌هایی را در بخش‌های مختلف حاضر تدریجی، آن‌ وقت می‌توان چنین اظهارنظری کسب اطلاعات در مورد نمایشگاه کتاب داشت. با این حال در جاری حاضر، نمایشگاه بستری‌ست برای این‌کدام ممکن است بینندگان بی نظیر هر بخش بتوانند به کتاب‌های سبک نظرشان کف دست پیدا کنند.