موسسه مالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسات پولی اجازه دریافت پذیرش در بازار ارزهای دیجیتال را ندارند


به گزارش تجهیزات گلف خبرنگاران، موسسه مالی مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس شورای اسلامی کارگروهی را برای ایجاد ماموریت دسترس در بازار رمزارز تشکیل داده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقای آشتیانی، مدیرعامل صفحه بحث بلاک چین در ذکر شد وگویی به سوالات زیر پاسخ داد.

پرس و جو: کمیت پیشنهادات روزانه بازار کریپتو در ملت چقدر است؟

آقای آشتیانی: کمیت پیشنهادات ارزهای دیجیتال همراه خود ملاحظه به وفاداری تقریبی بازار جهانی به روزانه 800 میلیارد تومان در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش پیشنهادات می رسد. فارکس دیجیتال در نمادهای ارزی 5 به همان اندازه 6 هزار میلیارد تومان برآورد تبدیل می شود.

بازار دارایی دیجیتال، در کنار همراه خود بازارهای استاندارد شناخته شده به عنوان خوب بازار بی طرفانه، خوب پدیده نوظهور است کدام ممکن است بخش مهمی اجتناب کرده اند اقتصاد دیجیتال در لحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت است.

پرس و جو: تمایز دسترس در بازار ارزهای دیجیتال همراه خود سایر بازارها چیست؟

آقای آشتیانی: بازار سهام، بازار فلزات گرانبها، بازار املاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستغلات، را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازار دارایی های دیجیتال اکنون مناطق مستقلی برای کلی هستند. با این حال یکی اجتناب کرده اند مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریسک‌های سرمایه‌گذاری دسترس در بازار ارزهای دیجیتال، ناآگاهی مردمان اجتناب کرده اند ریسک‌های کدام ممکن است باعث ضرر متعدد اجتناب کرده اند سرمایه‌گذاران شده است.

پرس و جو: اجزا خطر دسترس در بازار ارزهای دیجیتال چیست؟

آقای آشتیانی: نوسانات از حداکثر قیمت به علاوه پایگاه داده ها صنعت بلاک چین برای این نوسازی شده است کدام ممکن است مردمان {در این} زمینه ریسک بیشتری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید همراه خود داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بررسی اصولاً به این بازار ملاحظه بیشتری داشته باشند.

موسسه مالی مرکزی در جاری حاضر قانونی برای ممنوعیت این بخش ندارد. اصول جاری ملت در سال 96 توسط شورای پول را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت ابلاغ شد. این اصول بیشتر مبتنی بر جلوگیری اجتناب کرده اند ورود موسسه مالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسات پولی به بخش دارایی های دیجیتال بود.

علاوه بر این در سال 1377 مصوبه ای به تصویب هیئت وزیران رسید استخراج رمز فارکس بر ایده بند اول، تراکنش دارایی‌های دیجیتال در موجود در ملت به‌عنوان وسیله صنوبر ممنوع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینگونه پیشنهادات همراه خود پذیرش ریسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریسک توسط خرده فروشان انجام می‌شود.

پرس و جو: رویکرد مقامات سیزدهم در قانونمندسازی این بخش چیست؟

آقای آشتیانی: این بخش در جاری حاضر در موجود در ملت در نقطه ضعف قانونی قرار دارد. در مقامات سیزدهم، بر ایده سند دگردیسی مقامات خلق، واحد مجزایی برای دارایی های بلاک چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیجیتال فکر شد کدام ممکن است بر ایده آن اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات ترتیب تبدیل می شود.

پرس و جو: خواه یا نه کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای سرزنده در نیمه رمز فارکس می توانند مجوز بگیرند؟

آقای آشتیانی: انواع فارکس دیجیتال ماهیت غیرقابل سفارشی دارد. با این حال قابلیت تقویت، حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی را دارد. در سایر کشورهای دنیا این مشخصه نامنظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری مشترک شناخته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان مرتب سازی دارایی راه اندازی شد شد.

تنظیم بازار ارزهای دیجیتال همراه خود سیستم استاندارد صدور مجوز شکاف زیادی دارد. همراه خود سیستم صدور مجوز، تنها دارایی های دیجیتال مردمان کشف نشده خطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریمه قرار خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث مهاجرت دارایی های دیجیتال مردمان به خارج اجتناب کرده اند ملت تبدیل می شود، به همین دلیل اجباری است با اشاره به این بازار فوق العاده از محسوس انتخاب گیری شود.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر