مونتاژ محصول شبیه به واردات است


گروه ویدئویی A
4010123112

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رئیس معظم انقلاب در ادعا‌ای تأکید کردند: نمایندگی‌های اطلاعات‌بنیان باید دارای نوآوری در واقع باشند. نمایندگی های مونتاژی اطلاعات بنیان نیستند. مونتاژ شبیه به واردات است با این حال به روشی مشخص. این ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلق عالی محصول نیست.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر