میلیاردر هندی اجتناب کرده اند در آرامکوی عربستان سعودی صحبت می تنبل


گوتام آدانی، میلیاردر هندی اجتناب کرده اند گروه آدانی، مذاکراتی همراه خود عربستان سعودی کسب اطلاعات در مورد همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشترک، اجتناب کرده اند جمله کسب سهام آرامکو سعودی اجتناب کرده اند صندوق سرمایه دولتی عربستان انجام داده است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، بلومبرگ به نقل اجتناب کرده اند دارایی ها آگاه گفتن كرد: گروه آداني مذاكراتي را همراه خود عربستان سعودي انجام داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با توجه به ايده خريد سهام شركت غول پيكر نفت آرامكو اجتناب کرده اند صندوق سرمايه مقامات عربستان ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو كرد. پیش بینی نمی رود این گروه هندی اجتناب کرده اند این درآمد کسب تنبل.» این قرارداد بر مقدمه عالی تغییر دارایی هر دو عالی مشارکت در عمق {خواهد بود}.

گاتهام آدانی، میلیاردر هندی کدام ممکن است همراه خود کار در زغال سنگ، بنادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرت بی تجربه ثروت زیادی به انگشت معرفی شده است است، بر مقدمه شاخص میلیاردرهای بلومبرگ یازدهمین شخص ثروتمند جهان است. آدانی پس اجتناب کرده اند موکش آمبانی، رئیس صنایع Reliance، دومین شخص ثروتمند هند است.

نمایندگی Reliance Industries کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند این به مدت 2 سال همراه خود آرامکوی سعودی برای امضای عالی قرارداد غول پیکر مذاکره کرده بود، نوامبر قبلی گفتن کرد کدام ممکن است این قرارداد 15 میلیارد دلاری را لغو خواهد کرد. آرامکو عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع ریلاینس 2 سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم پیش در آگوست 2019 نظر تفاهم غیر الزام آور امضا کردند کدام ممکن است بر مقدمه آن آرامکو باید 20 سهم اجتناب کرده اند سهام واحد نفت به داروها شیمیایی صنایع ریلاینس را به انگشت آورد. بر مقدمه قطعا ارزش آن را دارد کل واحد 75 میلیارد دلاری، قطعا ارزش آن را دارد سهام آرامکو حدود 15 میلیارد دلار بود.

العدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان سعودی در جاری حاضر در جاری مذاکره مقدماتی با توجه به مشارکت بالقوه هستند. به آگاه عالی تأمین آگاه، قابل دستیابی است العدانی برای در زیرساخت های هند به صندوق سرمایه عربستان راه اندازی شد شود، در حالی کدام ممکن است همه دارایی ها آگاه تایید کردند کدام ممکن است مذاکرات باقی مانده است در سطوح اولین است.

همراه خود ملاحظه به هزینه نفت، عربستان سعودی، بهترین صادرکننده نفت جهان، در جستجوی قدم گذاشتن به شراکت همراه خود هند، سومین واردکننده غول پیکر نفت جهان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی {می رود} تقاضای این ملت برای نفت در سال های بلند مدت افزایش یابد.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر