نامه ایران به اعضای شورای امنیت درباره حمله به مقر تروریست ها در عراقهیات ایرانی در نامه ای به اعضای شورای امنیت اعلام کرد که ایران با تاکید بر مسئولیت دولت عراق برای کنترل موثر بر خاک و مرزهای خود، اسناد معتبری را به مقامات این دولت و کردستان ارائه کرده است. درباره گروه های تروریستی و جدایی طلب در داخل عراق.