نامه دسته جمعی احزاب اصلاح طلب به رئیس جمهور درباره برگزاری اعتراضات


جماران نوشت: جمعی از احزاب اصلاح طلب در نامه ای به رئیس جمهور پیشنهاد برگزاری تجمع کردند.

با وجود گذشت بیش از دو هفته، پاسخی به نامه ما به وزیر کشور داده نشده است.

نامه ای به رئیس درباره برگزاری یک اقدام اعتراضی

خواهشمند است جهت برگزاری این جلسه در زمان و مکان مناسب هماهنگی لازم را سفارش فرمایید.

انجمن اسلامی معلمان دانشگاه

انجمن شهدا

سازمان معلمان ایران

حزب اتحاد مهلت ایران اسلامی

انجمن اسلامی مهندسین ایران

انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران

نامه ای به رئیس درباره برگزاری یک اقدام اعتراضی

انتهای پیام