نامه فیفا و AFC به فدراسیون فوتبال؛ درباره اظهارات نمایندگان مجلس توضیح دهید


به گزارش ایرنا، نامه مشترکی با امضای فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا با امضای برخی از مسئولان این دو سازمان به فدراسیون فوتبال ایران ارسال شد.

در این نامه از فدراسیون فوتبال ایران خواسته شده تا در تاریخ 29 مردادماه به گزارش رسانه ها مبنی بر اظهارات برخی نمایندگان مجلس پاسخ دهد و استقلال فدراسیون را بر اساس قوانین و مقررات فیفا و AFC حفظ کند.

پیرو این نامه، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران باید در موعد مقرر با تاکید بر حفظ استقلال کامل و اجرای دقیق و شفاف منشور در انتخابات 17 شهریور، پاسخ لازم را آماده کند.