نانوایی هایی که به زودی تعطیل می شوند!


با تغییر قیمت آرد به منظور مبارزه با قاچاق از مرزها و اقدامات دولت برای ساماندهی این موضوع، ساعات کاری برخی از نانوایی ها کاهش یافت که این امر موجب شکایت شهروندان شد.

صندوق ملی گندم کاران و مسئولان وزارت جهاد، موضوع کاهش ساعت کاری واحدهای نانوایی را تکذیب می کنند و در این زمینه مدیرکل غله و خدمات بازرگانی به تفاوت سهمیه آرد نانوایی اذعان دارد. تقسیم بندی و پخت نان در حد معمول آرد واحدهای نانوایی یکی از دلایل تفاوت ساعت کاری است. با این حال، هیچ نانوایی برای کار 24/7 مورد نیاز نیست.

مدیرکل بازرسی و نظارت وزارت جهاد می گوید با اجرای کامل طرح نان هوشمند دیگر شاهد تخلفات کم فروشی و گران فروشی نخواهیم بود.

خروج از قیمت آرد ربطی به فروش کم یا زیاد نان ندارد.
آقای مسعود امراللهی، مدیرکل بازرسی و نظارت بر کالای اصلی وزارت جهاد گفت: اصلاح نظام یارانه‌ها و آزادسازی آرد ربطی به گران‌فروشی یا کم‌فروشی نان ندارد، اما کاهش چشمگیری داشته است.

امراللهی می گوید: تاکنون گزارشی مبنی بر کاهش ساعت کاری نانوایی ها نداشته ایم چرا که با اجرای طرح هوشمندسازی و افزایش رقابت پذیری نانوایی ها در برخی نقاط شهر نانوایی ها 24 ساعته کار می کنند. یک روز.

مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت وزارت جهاد گفت: مردم در صورت مشاهده تخلف از کم فروشی یا گران فروشی نانوایی ها را به سامانه 124 اطلاع دهند تا در اسرع وقت به شکایات آنها رسیدگی شود.

دلیل کوتاه شدن ساعات کاری نانوایان چیست؟
آقای عباس ارشدی مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان تهران گفت: در شورای آرد و گندم استان ها زمان پخت نان حتی در روزهای تعطیل نیز باید تصویب شود اما با توجه به تغییراتی که صورت گرفته است بحث معقول بودن و کارتخوان ها در واحدهای حبازی، بدون تغییر، در شرایط پخت نان ایجاد نشده است.

او می‌گوید نانوایی‌ها روزانه با توجه به کیسه‌های آردی که ماهیانه دریافت می‌کنند، پخت می‌کنند و ممکن است وقتی کیسه‌های آرد تمام می‌شود نتوانند بپزند. این به ندرت اتفاق می افتد یا سهمیه برخی نانوایی ها کمتر از نانوایی های دیگر است. با این حال، همه واحدها نیازی به کار و پختن در تمام طول روز ندارند.

ارشدی می گوید: با اجرای کامل سامانه هوشمند قیمت نان 15 درصد افزایش می یابد و این مبلغ از مردم گرفته نمی شود بلکه بر اساس محاسبات دولت به حساب نانوایان واریز می شود.

نانوایی هایی که به زودی تعطیل می شوند!

کمبود گندم و آرد – یک شایعه نادرست
آقای عطاءاله هاشمی، مدیرکل صندوق ملی گندم کاران گفت: گران فروشی و کم فروشی نان را تکذیب می کنم زیرا قیمت گندم و آرد عرضه شده به نانوایی ها مانند سال قبل است.

به گفته وی، افرادی که منافعشان در آرد و گندم به خطر افتاده بود، با اجازه دادن به چنین صحبت هایی، برخی نانواها را برای پیشبرد اهداف شوم خود یعنی کم فروشی همراه کردند.

هاشمی می گوید: قیمت آرد و گندم در خبازی مانند پارسال است و هیچ گاه کمبودی برای رسیدن آرد به نانوایان سهمیه ای وجود ندارد.

مدیرکل صندوق ملی گندم کاران گفت: تصفیه آرد و نان به منظور به دست آوردن آمار دقیق از میزان مصرف آرد، گندم و نان در کشور و جلوگیری از رانت و فساد انجام می شود و پس از اجرای کامل طرح. اجرا شود و قیمت ها افزایش یابد، دولت مابه التفاوت قیمت را در نظر می گیرد.» سپرده نانوایی ها

مدیرعامل صندوق ملی تولیدکنندگان گندم، کمبود آرد و گندم و همچنین کاهش ساعت کار نانوایی ها را شایعه ای کذب می داند و اذعان می کند که حتی یک کیلوگرم از سهمیه آرد نانوایی ها کسر نشده است، بلکه فقط یک کیلو از سهمیه آرد نانوایی ها کسر نشده است. اجرای داده های اطلاعاتی جلوگیری از تخلفات و رانت.