نحوه تامین مسکن دهک های پایین مشخص می شود


گروه ویدئویی A
4010613086

0 نظر، 1 در انتظار و 0 تکراری یا منتشر نشده

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی گفت: بخشی از وام دهک های پایین مسکن از محل صندوق ملی مسکن بازپرداخت می شود. 500 هزار خانه برای اعضای کمیته مددکاری و بهزیستی می سازیم که مصوبه شورای عالی مسکن است و تا سال آینده آپارتمان ها به آنها واگذار می شود.