نخواهیم کرد همراه خود نیروی کار های اتحادیه اروپا ورزشی تدارکاتی داشته باشیم/بابت افشاگری های فعلی متاسفم!


به گزارش فارس، میرشاد ماجدی پس اجتناب کرده اند بالا فینال جام حذفی با اشاره به اینکه چه قولی برای تدارکات خوشایند نیروی کار سراسری می‌دهد، تصدیق شد: بحث قول نیست. باید همراه خود واقعیت ها مسکن کنیم. واقعیت اینجا است کدام ممکن است تدارکات خواستن به دارایی ها پولی دارد کدام ممکن است دنبالش هستیم به همان اندازه ان شاالله این دارایی ها را به فدراسیون تزریق کنیم. همراه خود خیلی ها در جاری صحبت هستیم. دوم ورزشی های تدارکاتی است. واقعا همراه خود نیروی کار های اتحادیه اروپا نخواهیم کرد ورزشی کنیم.

وی افزود: نیروی کار های یک مدت کوتاه هستند کدام ممکن است می توانیم همراه خود آن ها ورزشی دلپذیر داشته باشیم. تمام سعی مان را می کنیم بهتر از تدارکات را ببینیم.

سرپرست فدراسیون فوتبال در خصوص اینکه آموزش داده شده است تبدیل می شود ورزشی همراه خود نیوزلند قطعی شده، اظهار داشت: 9، این ورزشی در دستورکارمان است. ان شاءالله همراه خود یکی 2 نیروی کار تولید دیگری هم در جاری رایزنی هستیم. 

ماجدی با اشاره به ورزشی همراه خود آرژانتین عنوان کرد: هیچ صحبتی با اشاره به این ورزشی نشده است.

وی درمورد ورزشی همراه خود کانادا در قطر تصدیق شد: با اشاره به این ورزشی ها در جاری مذاکره هستیم. به قراداد ختم نشده است. 

سرپرست فدراسیون فوتبال در خصوص نامه فیفا تصدیق شد: نامه فیفا آمده، جوابش را دادیم. ان شاالله هیچ مشکلی نخواهد بود. این نامه با اشاره به مسائلی کدام ممکن است مطرح شد، است. با اشاره به کارگروهی برای بانوان، در اتصال همراه خود اینکه انتخابات سرپرستی شفاف بوده، تشکر کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند باید کارگروهی تشکیل شود کدام ممکن است با اشاره به بانوان انتخاب گیری شود.

ماجدی با اشاره به افشاگری های فعلی، اظهار داشت: اجتناب کرده اند این افشاگری ها واقعا متاسفم. صددرصد می گویم. ولی اتفاقی است کدام ممکن است افتاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید جلوی آن را بگیریم.

وی در خصوص اینکه پاداش ها مصوبه هیات رئیسه بوده، عنوان کرد: {همه آن} ها مصوبه {بوده است}.