نرخ بیکاری در ترکیه کاهش یافت


به گزارش ایسنا، به نقل از زبان ترکی، آمار جدید منتشر شده از سوی اداره آمار ترکیه نشان می دهد که نرخ بیکاری در ترکیه در ماه جولای به 10.1 درصد کاهش یافته است.

بر اساس گزارش موسسه آمار ترکیه ترک استات، در ماه جولای نسبت به ژوئن، تعداد بیکاران 15 ساله و بالاتر با 113 هزار نفر کاهش به 3.44 میلیون نفر رسیده است.

جمعیت در سن کار ترکیه 148 هزار نفر کاهش یافت و به بیش از 30.6 میلیون نفر رسید.

نرخ اشتغال 47.3 درصد بوده که نسبت به مدت مشابه 0.3 درصد کاهش داشته است.

بر اساس آمار ترکستات، نرخ بیکاری جوانان در گروه سنی 15 تا 24 سال به 19.1 درصد رسیده که نسبت به ماه قبل 0.8 درصد کاهش داشته است.