“نظامی کنار هم قرار دادن است”


فرمانده قرارگاه جنوب شرق نظامی ذکر شد: نظامی جمهوری اسلامی ایران در کنار هم قرار دادن باش درست است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در این زمان امکانات دلسرد کردن نظامی در برابر این دشمنان در مرحله بالایی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، امیر سرتیپ غلامعلیان فرمانده قرارگاه جهان ای جنوب شرق نظامی صبح در این زمان در مراسم بزرگداشت روز نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگداشت خلاقیت های نظامی جمهوری اسلامی ایران در کرمان پایتخت جمهوری اسلامی ایران گفت: جمهوری ایران. از دوام جهان اسلام در بزرگداشت شهدا: امام خمینی(ره) برپایه ماندگاری نظامی است.

وی همراه خود خاص اینکه امام خمینی (ره) همراه خود این اقدام، دسیسه های دشمنان را خنثی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوراخ بینی دشمنان نظام اسلامی را به ناخوشایند مالید، خاطرنشان کرد: نتیجه این فرمان معمار کبیر انقلاب است. توطئه های دشمنان را خلاص شدن از شر کرد. دشمنان در اوایل انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت مقدس.

غلامعلیان همراه خود ردیابی به اینکه نظامی جمهوری اسلامی ایران شناخته شده به عنوان بازوی مستحکم در امتداد طرف سایر نیروهای مسلح ملت حرکت می تدریجی، ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند افتخارات نظامی جمهوری اسلامی ایران پاسداری اجتناب کرده اند مرزهای ملت است. خلاص شدن از شر تهدیدات دشمن.»

فرمانده قرارگاه جهان ای جنوب شرق نظامی همراه خود تاکید بر اینکه نظامی جمهوری اسلامی ایران در کنار هم قرار دادن باش درست است، خاطرنشان کرد: در این زمان امکانات دلسرد کردن نظامی در مخالفت با دشمنان در سر است.

ایشان فرمودند لشکر طبق آیه شریفه «محکم علی الکفار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رحیم علیهم» را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود دشمنان محکم حرکت می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما نزول می کنیم.

انتهای پیام