نظام انحصاری جهانی در جاری فروپاشی است


ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اظهار داشت کدام ممکن است روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلاروس بازارهایی برای محصولات شخصی پیدا خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، وی علاوه بر این نسبت به موج های جدید مهاجرت به کشورهای ecu هشدار داد.

پوتین افزود: عملیات نیروی دریایی ویژه روسیه در اوکراین طبق این سیستم پیش {می رود}.

وی اظهار داشت: هدف روسیه در اوکراین بدست آوردن به همه نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش تلفات انسانی است.

پوتین افزود: “متعدد می گویند کدام ممکن است آمریکا برای درگیری به همان اندازه نوک اوکراین کنار هم قرار دادن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شبیه به چیزی است کدام ممکن است در جاری رخ دادن است.”

وی افزود: «وضعیت کنونی در این کره خاکی دردسرساز‌تر اجتناب کرده اند دوران درگیری خنک است، روزی کدام ممکن است عالی ملت نمی‌توانست کل جهان را مدیریت تنبل».

او اظهار داشت: «ما مجبور بودیم همراه خود نئونازی‌ها در اوکراین برخورد کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آنها ضربه سختی بزنیم.

پوتین اظهار داشت: «عملیات ویژه نیروی دریایی همراه خود هدف کاهش ظرفیت‌های نیروی دریایی اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابودی تأسیسات نیروی دریایی این ملت انجام می‌شود».

وی افزود: «اوکراین اجتناب کرده اند توافقات به انگشت آمده در اجلاس استانبول خارج شده است».

وی اظهار داشت: زمان نوک عملیات روسیه در اوکراین از نزدیک عملیات نیروی دریایی وابسته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما طبق این سیستم حرکت می کنیم.

پوتین افزود: «درست در این لحظه، سیستم تک قطبی کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به وجود به اینجا رسید، در جاری فروپاشی است.

رئیس جمهور روسیه درست در این لحظه در سخنرانی عکس اظهار داشت: هدف بی نظیر (عملیات) کمک به ساکنان دونباس است [منطقه در شرق اوکراین] این استقلال ماست؟ ما مجبور شدیم این کار را انجام دهیم از افسران کیف خرس فشار غرب اجتناب کرده اند اجرای توافقات مینسک همراه خود هدف رفع صلح جو مشکلات دونباس خودداری کردند.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر