نظرسنجی انتخابات فرانسه: ماکرون را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوپن مساوی شدند


به گزارش ایسنا، 2 نامزد در اطراف اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، امانوئل ماکرون را انتخاب کنید و انتخاب کنید مارین لوپن، بر مقدمه نظرسنجی های اولین رسانه ها همراه خود 24 نسبت اجتناب کرده اند سایر نامزدها پیشتاز هستند.

بر مقدمه نظرسنجی ها، ژان لوک ملنشون همراه خود 19 نسبت آرا سوم شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اریک زمور همراه خود بیش اجتناب کرده اند 8 نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید والری پکرز همراه خود 8 نسبت آرا در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

وزارت ملت فرانسه اجتناب کرده اند مشارکت 65 درصدی مردمان در در اطراف اول انتخابات ریاست جمهوری 2022 به همان اندازه ساعت 17 به وقت پاریس (19:30 به وقت تهران) خبر داد.

این آمار آرم می دهد کدام ممکن است میزان مشارکت در این دوران اجتناب کرده اند انتخابات ریاست جمهوری فرانسه نسبت به فاصله درست مثل در اولین فاصله انتخابات ریاست جمهوری زودتر کاهش یافته است است.

حدود ساعت 8 بعد اجتناب کرده اند ظهر به وقت بومی، یک زمان کوتاه پس اجتناب کرده اند بسته شدن رای گیری، امکانات رای گیری نتایج تخمینی انتخابات شخصی را ادعا کردند کدام ممکن است معمولاً همراه خود {نتیجه نهایی} فضا به سختی دارد.
همراه خود برای درمان این موضوع، ماکرون را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوپن احتمالا پیشتاز خواهند شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به در اطراف دوم در 24 آوریل راه خواهند کشف شد.
انتخابات ریاست جمهوری فرانسه روز یکشنبه 10 آوریل تحریک کردن شد. اولین آمار کدام ممکن است در بعدازظهر به وقت پاریس آشکار شد، حاکی اجتناب کرده اند مشارکت نسبتاً کم بود. بر مقدمه آمارهای اولین وزارت ملت فرانسه، میزان مشارکت تعدادی از نسبت کمتر اجتناب کرده اند انتخابات 2017 است.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر