نظر طهرانچی درباره سند تحول آموزش و پرورش


به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در مراسم افتتاحیه نخستین پارک مطالعاتی علوی و فاطمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان با بیان اینکه مدرسه مهمترین نقش را در زندگی دارد، گفت: و توسعه شهر: فکر نکنیم آینده زنجان را بچه هایی می سازند که امروز در مدارس تربیت می شوند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: تلاش ها و تحرکات زیادی وجود دارد، اما تربیت نسل جدید مهم است که نیازمند تغییر نگاه مدرسه است.

طهرانچی به استفاده دانشجویان از شبکه شاد اشاره کرد و گفت: ما باید به صورت مربی از این فضا عبور می کردیم اما به صورت افراطی وارد فضای مجازی شدیم.

وی با بیان اینکه نیازمند پارک آموزشی هستیم که جهت دار باشد، گفت: در این پارک آموزشی اصل کلاس نیست، اصل معلم است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص فعالیت معلمان در این بوستان ها گفت: می خواهیم این پارک دارای معلمان مجربی باشد که اولین و آخرین تخصص آنها همراهی و آموزش کودکان است.

وی با اشاره به آنچه بر درب پارک علوی یا فاطمیه تربیت می نویسم، گفت: هرکسی که آموزش و پرورش را دوست ندارد وارد این پارک نشود، در آن روز معلم از فضای آموزش و پرورش عصبانی شد و دانش آموزان نیز به کاوش در این پارک پرداختند. کانال ها

طهرانچی افزود: بنابراین پارک آموزشی ایده ای است که امروز در زنجان و کشور برای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مورد نیاز است.

وی با بیان اینکه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با مدارس فعلی قابل اجرا نیست، گفت: پارک تربیت علوی و فاطمی نگاه بلند، همت بزرگ و اتفاق مبارکی است.

طهرانچی گفت: اساتیدی که با عشق به تحصیل نگاه می کنند در این دانشکده حضور می یابند و شش سال با بچه ها زندگی می کنند و دائماً به دانش جدیدی دست می یابند زیرا تغییرات آنی رخ می دهد.

وی با بیان اینکه ما به معلمان دانا نیاز داریم، گفت: میدان جنگ عرصه پیچیده ای است و باید صحنه را انتخاب کنیم و همه جوانب جنگ را بشناسیم، عاقل باشیم و در تربیت نقش داشته باشیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه امروز آموزش چندوجهی شده است، گفت: ما نیازمند تربیت نسل وارسته هستیم و نسل متدین در پارک نیاز به تربیت دارد و پارک آموزش باید در برابر قرآن و اهل بیت زانو بزند. بیت.»