نقاشی هایی برای «شیرین ابوعاقله»


 به گزارش ایسنا، شیرین ابوعاقله ـ خبرنگار فلسطینی الجزیره ـ  چهارشنبه ـ ۲۱ اردیبشهت ـ (۱۱ مه ۲۰۲۲) در حال پوشش خبری حمله نیروهای اشغالگر به اردوگاه جنین بود که مورد اصابت گلوله صهیونیست‌ها قرار گرفت و در حین تولید آخرین گزارشش، به شهادت رسید.

بر اساس گزارش‌های الجزیره، فلسطینی‌ها و دیگر عرب زبانان در این چند روزی که از شهادت شیرین ابو عاقله می‌گذرد، از راه‌های مختلفی از جمله رسم دیوار نگاه، ترسیم طرح‌هایی از او و نحوه شهادتش و نیز نام گذاری نوزادشان به نام او، حزن و اندوه خود را ابراز کرده‌اند.

تصویر زیر یکی از طرح‌هایی است که به یاد شیرین ابو علقله طراحی شده. در این طرح خبرنگار فلسطینی میکروفون را بغل گرفته و گلوله صهیونیست‌ها به سرش شلیک شده است. از میکروفون نیز پیامی منتشر شده که می‌گوید: «شیرین ابوعاقله با شما بود و با شما خواهد ماند.»

نقاشی هایی برای «شیرین ابوعاقله»

تصاویر زیر نیز طرح‌هایی برای شیرین ابوعاقله هستند:

نقاشی هایی برای «شیرین ابوعاقله»

نقاشی هایی برای «شیرین ابوعاقله»

نقاشی هایی برای «شیرین ابوعاقله»

همچنین دیوار نگاره زیر در ادلب سوریه به یاد شیرین ابوعقله ترسیم شده است.

نقاشی هایی برای «شیرین ابوعاقله»

در غزه نیز دیوار نگاره‌ای برای یادبود شیرین ابوعاقله ترسیم شده که در زیر می‌بینید:

نقاشی هایی برای «شیرین ابوعاقله»

یکی دیگر از اقدامات فلسطینیان برای زنده نگه داشتن نام و یاد خبرنگار شهیدشان، گذاشتن نام او بر روی دختران نوزاد است. همان موقع که روح شیرین ابو عاقله در اردوگاه جنین در حال عوج بود، صدای گریه شیرین ابوعاقله دیگری در بیمارستانی در نابلس به گوش رسید. والدین نوزاد تازه متولد شده فلسطینی تصمیم گرفتند نام شیرین را بر او بگذارند تا بدین طریق یاد خبرنگار فلسطینی را زنده نگاه دارند.

نقاشی هایی برای «شیرین ابوعاقله»