نقص توییتر کاربران در سراسر جهان با مشکلاتی روبرو هستند


به گزارش همشهری آنلاین، این اختلال حوالی ساعت 16:30 به وقت تهران آغاز شد.

شایع ترین مشکلات گزارش شده مربوط به دسترسی به برنامه توییتر و حساب های سایت به ترتیب 48 درصد و 49 درصد از مشکلات گزارش شده را تشکیل می دهند.

در عین حال، تنها 3 درصد از گزارش ها به مشکلات مربوط به فید اشاره می کنند.

توییتر هنوز توضیحی در این مورد ارائه نکرده است.