نهدت مرکززادایی در راه است


به نقل از گازارش ایسنا، حساب کاربری علی بهادری جهرمی در کربلای خود، در توییتر منتشر کرد:

مرکز زدایی در راه آست برخاست. اجرای قانون اساسی رئیس جمهور و وزیر کوشور مسئول شادبا هماهنگی سایر وزرای کل، انتخاب جلسه و تصمیم یک استاندار را احسا و انتخاب وجهداری قانون اساسی. تصمیم کار حیات دولت داد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر