نوسانات بی سابقه در نرخ تولد و مرگ و میر در کره جنوبی


به گزارش ایسنا، بر اساس آمار رسمی، تعداد نوزادان در سه ماهه آوریل تا ژوئن امسال در کره جنوبی 59 هزار و 961 نوزاد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6 هزار و 168 نفر معادل 9.3 درصد کاهش داشته است. است.

گزارش ها نشان می دهد که برای اولین بار از زمان جمع آوری داده ها در سال 1981 در کره جنوبی، تعداد تولدها در سه ماهه دوم سال در این کشور به زیر 60000 تن رسید.

همچنین آمارهای رسمی نشان می دهد که تعداد فوتی ها در سه ماهه دوم در این کشور به 90 هزار و 406 نفر رسیده که نسبت به سال قبل 15 هزار و 353 نفر معادل 20.5 درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری شینهوا، با توجه به کاهش سریع نرخ زاد و ولد و افزایش قابل توجه مرگ و میر در کره جنوبی، جمعیت این کشور در سه ماهه آوریل تا ژوئن 3445 نفر کاهش یافت.