هرچه بزرگتر بهتر!برخی از نویسندگان به بازنویسی شهرت دارند. از نوشتن مختصر بپرهیزید. سعی می کنند تا حد امکان به صفحات کتاب اضافه کنند. شاید با این کار می‌خواهند الگوی این بیت نباشند: «کوته‌بین، می‌بینی که گفتار کوتاه است» یا شاید برای این منظور بیش از حد شروع به نوشتن کنند تا کتابشان در کتابفروشی‌ها و کتابخانه‌ها دیده شود. و توجه را به خود جلب کنند!