هریس سه برابر بایدن درآمد دارد


به گزارش ایران به نقل اجتناب کرده اند مکان بیزینس اینسایدر؛ بایدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسرش مجموعاً 600 هزار دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هریس را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسرش مجموعاً 1650 هزار دلار درآمد داشتند.

اجتناب کرده اند زمان تحریک کردن ریاست جمهوری بایدن در 20 ژانویه 2021، حقوق او 378333 دلار {بوده است} که به سختی کمتر اجتناب کرده اند حقوق استاندارد 400000 دلاری او است.

همسرش جیل که انگلیسی می خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می نویسد 67116 دلار درآمد دارد. این 2 در مجموع 150439 دلار در واشنگتن دی سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 30765 دلار در زادگاهشان دلاور تیز کردن کردند.

شریک زندگی وی، کامالا هریس را انتخاب کنید و انتخاب کنید داگلاس آمهوف نیز گفتن کردند سال 2021 1650000 دلار درآمد داشتند که برخلاف خانوار بایدن، اصولاً اجتناب کرده اند منبعی غیر اجتناب کرده اند حقوق آنها بود. هریس که 452664 دلار اجتناب کرده اند نویسندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 319000 دلار اجتناب کرده اند کالا ملک مشترک در سانفرانسیسکو به بازو آورد، 215548 دلار اجتناب کرده اند حرفه شخصی شناخته شده به عنوان معاون رئیس جمهور درآمد کسب کرد که یک مدت کوتاه کمتر اجتناب کرده اند او در 20 ژانویه بود. او حقوق استاندارد 230700 دلار را اکتسابی کرد. برای این کار

شریک زندگی او، داگ آمهاو، 164740 دلار اجتناب کرده اند تدریس در مدرسه حقوق جورج تاون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 582543 دلار اجتناب کرده اند منصفانه نمایندگی حقوقی به بازو آورد که او اجتناب کرده اند زمان روی کار برخورد کردن کامالا هریس آن را توقف کرده است. این 2 نفر در مجموع 523371 دلار مالیات بر درآمد فدرال تیز کردن کردند.

کاخ سفید روز جمعه در ادعا ای گفتن کرد که رئیس جمهور همراه خود تخلیه داده ها مالیات بر درآمد طی 24 سال قبلی بر سازمانی شخصی به شفافیت در تامین پولی به ساکنان تاکید کرده است.

سلف او، دونالد ترامپ، همراه خود خودداری اجتناب کرده اند تخلیه آمار مالیات بر درآمد شخصی به مدت 4 سال، عرف کاخ سفید را برای چندین دهه شکست. نیویورک تایمز تیز کردن های مالیاتی را برای چندین دهه در سال 2020 {دنبال کرد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ردیابی کرد که تیز کردن مالیات فدرال در 11 سال اجتناب کرده اند 18 سال روزنامه صفر {بوده است}.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر