هشدار ایران به رژیم صهیونیستی دانستن درباره حوادث مسجدالاقصی


به گزارش خبرگزاری دانشجویان فلسطین، سخنگوی وزارت امور خارجه همراه خود ردیابی به {ضرب و شتم} نمازگزاران فلسطینی توسط نیروهای اشغالگر، ذکر شد: جنایات صهیونیست ها علیه مردمان مظلوم فلسطین آرم اجتناب کرده اند نقطه ضعف روزافزون رژیم اشغالگر دارد. نمازگزاران

خطیب زاده افزود: این جنایات که نقض بدیهی حقوق بین الملل را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق بشر است، بیش اجتناب کرده اند پیش آرم می دهد که خیانت برخی اجتناب کرده اند سران کشورهای اسلامی در روال سازی روابط همراه خود رژیم بازیگران صهیونیستی، رفتار این فاجعه خونین را توسط رژیم بازیگران صهیونیستی روال نمی شود. شخصیت – استقرار رژیم، کاملاً برعکس، جنایات این رژیم علیه فلسطینی ها {به دلیل} حمایت برخی اجتناب کرده اند رهبران کشورهای اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربی اجتناب کرده اند آرمان فلسطین مرتفع {است تا} جایی که شاهد خشونت لجام گسیخته این آپارتاید هستیم. سیستم عنصری

سخنگوی وزارت امور خارجه نیازمند حمایت مقامات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های در سراسر جهان اجتناب کرده اند مردمان فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند یکپارچه جنایات صهیونیست ها در فلسطین شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیج مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای اسلامی برای حمایت اجتناب کرده اند مسجد مبارک الاقصی را نیازمند شد.

خطیب زاده در نهایت، رژیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حامیان قلمرو ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان آن را پاسخگو برای مجازات ها اقدامات رژیم صهیونیستی در قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند پاسخ شفاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله گروه همکاری اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای اسلامی در حمایت اجتناب کرده اند مسجدالاقصی شد. .

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر