هشدار محسنی اژه ای: عده ای قصد فتنه دارند


رئیس قوه قضائیه ذکر شد: علاوه بر این شواهدی مبنی بر تزریق اکاذیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلاف افکنی بین مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دامن زدن به اختلاف بین ایران اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسایگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز توسعه بداخلاقی در درجه گروه موجود است. منظور تفرقه افکنی در ملت اسلامی ما.» هر شخص خاص در زمینه رعایت شرع را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت موازین تولید دیگری، قابل انجام است اجتناب کرده اند روی سهل انگاری هر دو توضیحات تولید دیگری، در دنیای شخصی مرتکب خطا هر دو گناهی شود که {در این} مورد نیز قابل بحث است. با این حال به نظر می رسد مانند است که عده ای به طور سیستماتیک اجتناب کرده اند نیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف هتک حرمت در گروه اسلامی ما پیروی می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قصد اطاعت اجتناب کرده اند خوب ارزش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش های اسلامی مورد قبول مردمان ما را دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برابر این قوانین می ایستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل احساسات آنان را جریحه دار می کنند. مردمان ایران اسلامی، پس ما مسئولیم، بویژه در قوه قضائیه، وظیفه با کیفیت صنعتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مضاعفی برای مقابله همراه خود این کاستی ها بر عهده داریم، برخی اجتناب کرده اند این ناهنجاری های گروه یافته مقدمه ای برای {به خطر انداختن} ایمنی مردمان ماست.

به گزارش وسط رسانه های قضایی؛ حجت الاسلام محسنی اژه ای بلافاصله دوشنبه 21 فروردین ماه در مونتاژ شورای برتر قضایی به رویداد رحلت حضرت خدیجه (سلام الله علیها) به عملکرد کارآمد این بانوی بزرگوار در باور نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازها عالیه اسلامی ردیابی کرد. پیامبر اکرم (صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم) را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثروت آن حضرت، توسعه اسلام را الگوی ارزشمندی برای همه خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردم دانست.

رئیس کل دادگستری علاوه بر این اجتناب کرده اند تمامی خیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیکوکارانی تخصصی ایجاد می کند ماه مبارک رمضان انفاقات خیریه شخصی را فراهم کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویژه اجتناب کرده اند کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مساعدت آنان اجتناب کرده اند زندانیان نیازمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستحق جلوگیری نمی کنند تقدیر کرد.

رئیس قوه قضائیه علاوه بر این بر لزوم تحمیل شفافیت مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر ابهامات در انجام بورس اجتناب کرده اند مسئولان بازار سرمایه که اخیراً در راستای شفاف سازی استراتژی بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر دغدغه های مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله گران اقدام کرده اند، ردیابی کرد. . سیستم های پیشنهادات اینترنت حاضر شده به ، شناخت تبدیل می شود.

ممکن است باید بگویم؛ 20 آذرماه سال قبلی رئیس قوه قضائیه در نشستی همراه خود مسئولان بورس، پیشنهاد ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نکاتی را در خصوص لزوم شفاف سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناهنجاری زدایی در استراتژی بورس خاص کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور خاص تصدیق شد: سهامداران روال کمتر از می توانند 5 ردیف تقاضا داشته باشند. اجتناب کرده اند طریق آنلاین دیده شود، این در نتیجه رانت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فساد شده است.

این گزارش می افزاید؛ محسنی اژه ای پس اجتناب کرده اند مونتاژ بلافاصله شورای برتر قضایی به رویداد گرامیداشت روز سراسری فناوری هسته ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجلیل اجتناب کرده اند شهدای هسته ای ملت همراه خود ردیابی به عملکرد ارزنده این شهدای والامقام در ساخت قدرت ایران اسلامی ذکر شد: این کار را انجام می دهد. در هیچ ملت عکس {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید این به خاطر خون پاک شهدای ماست.

رئیس کل دادگستری پس اجتناب کرده اند مونتاژ بلافاصله نسبت به فتنه دشمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید وابستگی شیطانی خواهید کرد به شیطان عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صهیونیست هایی تخصصی ایجاد می کند سال های 1998 به همان اندازه 1400 سودآور به پیشبرد توطئه های شخصی علیه ایمنی مردمان ایران نشدند، هشدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشدار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: موجود است. آرم می دهد عده ای همراه خود تزریق اکاذیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلاف افکنی بین مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده برای اختلاف افکنی بین ایران اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسایگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز توسعه فحاشی در درجه گروه، قصد دارند در ملت ما اختلاف تحمیل کنند. ملت اسلامی

رئیس کل دادگستری {در این} خصوص ذکر شد: قابل انجام است شخص خاص در زمینه رعایت شرع را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نظامات {به دلیل} سهل انگاری هر دو توضیحات عکس مرتکب خطا هر دو خلاف شود تخصصی ایجاد می کند جای شخصی بحث شد. ; با این حال به نظر می رسد مانند است عده ای در گروه اسلامی ما به طور سیستماتیک قصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف هتک حرمت را دنبال می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قصد اطاعت اجتناب کرده اند خوب ارزش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش های اسلامی مورد قبول مردمان ما را دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برابر این قوانین می ایستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل احساسات آنان را جریحه دار می کنند. متدینین در ایران اسلامی. پس ما که وظیفه داریم ویژه به ویژه در قوه قضائیه وظیفه با کیفیت صنعتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مضاعفی برای مقابله همراه خود این کاستی ها بر عهده داریم.

وی ذکر شد: «برخی اجتناب کرده اند این ناهنجاری‌های گروه‌یافته پیش‌آهنگی برای {به خطر انداختن} ایمنی مردمان ما هستند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید محسنی اژی نیز ضمن پیشنهاد به تمامی مسئولان در قوای مختلف، آرزو کرد ملاحظه به رعایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت موازین را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش‌های گروه اسلامی اجتناب کرده اند شخصی، تنظیم کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحصیلاتشان شود.

رئیس قوه قضاییه در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند اظهارات شخصی همراه خود ردیابی به مزایای دنیای آنلاین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید لزوم استفاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید صیانت اجتناب کرده اند آزادی های مشروع گروه {در این} منطقه به شورای برتر دنیای آنلاین ما نیز پیشنهاد کرد همراه خود ملاحظه به اینکه دروغ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازها بیش از حد پاره کردن است. برای تأثیرگذاری بر تنظیم زیست، اشخاص حقیقی در فضای ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرام پمپاژ می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات بلافاصله بیشتری را در راستای وظایف قانونی شخصی در اصل کار قرار می دهند.

در شکسته نشده مونتاژ بلافاصله شورای برتر قضایی، قاضی همراه خود ردیابی به اهمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز اجرای مصوبات شورای برتر انقلاب باکلاس، سرپرست گروه بازرسی کل ملت را موظف به نظارت بر اجرای مصوبات قوه قضائیه کرد. شورا. شورای برتر انقلاب: فرنجی باید بر همه تجهیزات ها نظارت داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نظارت ویژه باید ابتدا به همان اندازه 2 روز بلند مدت اجتناب کرده اند قوه قضائیه تحریک کردن شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت به صورت علنی گفتن شود به همان اندازه مردمان در جریان قرار گیرند.

رئیس کل دادگستری {در این} خصوص ذکر شد: گروه بازرسی کل ملت طی 2 روز بلند مدت (سه شنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارشنبه) بازرسی می تنبل که خواه یا نه قوه قضاییه به وظایف را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظیفه های شخصی بر مقدمه مصوبات شورای برتر انقلاب باکلاس حرکت کرده است هر دو خیر. را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات مربوط. نتایج هفته بلند مدت پس اجتناب کرده اند رای گیری گفتن می تواند.

وی شکسته نشده داد: اینطور نیست که هر یک گزارش های گروه بازرسی کل ملت اجتناب کرده اند همه جهات محرمانه باشد اما علاوه بر این علنی نباشد، بر این مقدمه هیات بازرسی باید نسبت به اجرای مصوبات مقام معظم مدیریت معامله با تنبل. شورای انقلاب باکلاس توسط شخصی قوه قضائیه.

محسنی آذهی در مونتاژ به بازرسی مبایعه نامه بلافاصله شورای، علی، باریک آسایش اجتناب کرده اند طالب جهادگر در صومین مبارک رمضان در اسکادران شخصی صنوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این به سیستم های اطلاعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی پیشنهاد کرد که به این پرونده معامله با کنند – که ممکن است رابطی بین ضد مردم باشد. – قالب های امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر شواهد – اجتناب کرده اند دیدگاه های تولید دیگری.

ورود مردمان به ارائه دهندگان قضایی بودجه تر شده است

دومین بخش اجتناب کرده اند مونتاژ بلافاصله شورای برتر قضایی به موضوع «تسهیل ورود مردمان به ارائه دهندگان قضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه هر دو رایگان شدن آن» اختصاص داشت. {در این} بخش همراه خود استناد به سخنان محسنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبیین دستاوردهای فناورانه قوه قضائیه برای تسهیل، بر تسریع در ورود مردمان به عدالت تاکید شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر لزوم تدابیر فشرده تر برای حاضر ارائه دهندگان دیجیتال به اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگران قوه قضائیه تاکید شده است. به همان اندازه قیمت های آن کاهش یابد.

رئیس قوه قضائیه علاوه بر این به رئیس وسط آمار را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری داده ها قوه قضائیه اصل داد به همان اندازه در روزهای آتی نشست مشترکی همراه خود یکی اجتناب کرده اند نمایندگی های داده ها بنیان برگزار تنبل که این سیستم ای همراه خود عنوان دادخواست اجتناب کرده اند راه در اطراف، زیرساخت های اساسی قوه قضاییه تدارک دیده شد. ” را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عرض 2 هفته با اشاره به جنبه های مختلف نحوه اجرای این سیستم گزارش دهید.

رئیس قوه قضائیه همراه خود ردیابی به لزوم تحمیل شفافیت در سطوح را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینه ها، ارتباط تجهیزات های تجهیزات های مختلف همراه خود یکدیگر را یکی اجتناب کرده اند زمینه های باور شفافیت تا حد زیادی در تجهیزات های اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات های اجرایی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر اهمیت بدست آوردن به {این مهم} تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری علاوه بر این به سازمانی قوه قضاییه برای پیوند دادن سیستم های شخصی همراه خود تجهیزات هایی مشابه موسسه مالی مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناگا اطمینان حاصل شود که تحمیل شفافیت تا حد زیادی در فرآیندهای اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارتی ردیابی کرد.

1101 فوت در تصادفات رانندگی در نوروز

عباس مسجدی رئیس گروه پزشکی قانونی نیز {در این} مونتاژ آمار اولین فوتی های ناشی اجتناب کرده اند تصادفات نوروزی سال 1401 را حاضر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: فوت های ناشی اجتناب کرده اند تصادفات در بازه روزی 30 اسفند لغایت 13 فروردین 1101 نفر {بوده است}. که برابر کمتر A عدد درمورد به اردبیل همراه خود 4 کشته است. علاوه بر این {در این} مدت 16 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 189 نفر در تصادفات مجروح شدند.

مسجدی علاوه بر این اجتناب کرده اند انجام 35 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 273 معاینه پزشکی اجتناب کرده اند 30 اسفند به همان اندازه 13 فروردین توسط تنظیم بانان گروه پزشکی قانونی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: انواع فوتی های ناشی اجتناب کرده اند غرق شدگی {در این} 14 روز به 43 مورد رسیده است که استان های خوزستان، هرمزگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیلان هستند. اکثر آنها.» «آماری اجتناب کرده اند نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر {در این} زمینه دارند.

دستگیری متخلفین کارگران رکورد بکدشت

حجت الاسلام عبدالله رئیس وسط ایمنی داده ها قوه قضائیه نیز اجتناب کرده اند دستگیری کارگران متخلف سند احوال بکدشت که قصد کالا 32 هزار متر مربع پایین اجتناب کرده اند طریق تجمیع سند را داشتند، خبر داد.

انتهای پیام