هشدار وزارت بهداشت با اشاره به خطر وضعیت هوا/ تقاضا تعطیلی مدارس برای فردا


دکتر عباس شاهسونی در اظهار داشت وگو همراه خود ایسنا، همراه خود ردیابی به شدید بودن شرایط آلودگی هوا در برخی استان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایتخت، اظهار کرد: همراه خود ملاحظه به ورود طوفان کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار به تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرهای غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمال غرب ملت، مردمان اجتناب کرده اند جمله سالمندان، مبتلایان قلبی عروقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید… ظریف محسوب می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید مراقبت شود.

وی افزود: طبق دستورالعمل ها طرفدار شده، مبتلایان ریوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلبی، سالمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان اجتناب کرده اند خانه خارج نشوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش شخصی را کاهش دهند. سایر اشخاص حقیقی نیز باید اجتناب کرده اند ورزش های تمدید شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید با کیفیت حرفه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی در خارج از درب پرهیز کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مورد نیاز {است تا} فردا ورزش های ورزشی در خارج از درب تعطیل شود.

شاهسونی افزود: وجود چنین شرایط آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری خطر ابتلا به بیماری های قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حال مرگ نابهنگام را در مبتلایان قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالمندان افزایش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این علائم تنفسی از طریق باند از نزدیک افزایش خواهد یافت. شاخص جریان هوا بیش اجتناب کرده اند 300 است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این می تواند یک هشدار شدید برای سلامت انسان است. باید بدانیم که هر یک اشخاص حقیقی محله تحمل تاثیر این آلودگی هوا قرار خواهند گرفت.

رئیس گروه سلامت هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاحات اقلیمی وزارت بهداشت در طولانی مدت تاکید کرد: {به دلیل} تداوم شرایط جوی به همان اندازه فردا در مناطقی مشابه تهران، خوزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید … وزارت بهداشت اجتناب کرده اند فردا (شنبه) مدارس تقاضا می تنبل. 10 آوریل) غایب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرضی بودن. پرانرژی باش.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر